“HEDEF 100 BİN KATILIMCI” Uzaktan Eğitim

15 Ocak 2021

 
Bakanlığımız Birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak etkili ve yenilikçi insan kaynakları politikalarıyla, personelimizin niteliklerinin artırılması ve gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırarak kaçakçılıkla mücadele ve uygulamada yeknesaklığın sağlanması amacıyla Genel Müdürlüğümüzce eğitime yönelik çalışmalarımız “HEDEF 100 BİN KATILIMCI” sloganıyla tüm hızıyla devam etmektedir.
 
Bu kapsamda, Bakanlığımız Eğitim Merkezinde, Ocak ayından itibaren ve pandemi sürecinde, gümrük ve iç/dış ticaret konu başlıklarında 143 program ve 100 ü aşkın farklı konu başlığı altında olmak üzere, 6.854 katılımcıya uzaktan (canlı sanal sınıf), 2.163 katılımcıya yüz yüze, 64.226 katılımcıya da kurum bilgisayarı, cep telefonu ve dizüstü bilgisayardan 7/24 ulaşılabilen yaklaşık 230 saati aşan kayıtlı video atama eğitim yöntemiyle kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri verilmiştir.
            
Ayrıca, katalog eğitimleri sekmesinden tüm kurum personelimizin (20.310)  kayıtlı video atamalarına 7/24 ulaşabileceği imkan da sağlanmış olup, böylece bu yöntemle yol, konaklama ve gündelik harcırah giderleri, zaman  ve iş kayıplarına meydan vermeden eğitimlerde  büyük maliyet tasarrufları sağlanarak %15 olarak belirlenen 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı hedefleri, tüm personelin %80'ine ulaştırılan (16.000 personel) eğitim sanal sınıf/video kayıtları ile yıl ortasında yakalanmıştır.
 
Eylül/Ekim ayı içerisinde, “Gürbulak GDTBM ve Dilucu Gümrük Müdürlüğü Personeliyle Moral Motivasyon Video Konferans Toplantısı”,
“İnsan Hakları ve Ayrımcılıkla Mücadele", “Serbest Bölge Uygulamaları”, "15481 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”, “Risk Yönetimi”,  "5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanununun Genel Hükümleri, Kamu Zararları ve Alacakları ile Harcama Süreci", “Tasfiye Mevzuatı”, “Kişisel Verilerin Korunması”, “Nakit Kontrolleri ve Kara Para Aklama Suçuyla Mücadele” gibi bazı konu başlıkları altında uzaktan eğitimler gerçekleştirilmiştir.
 
Diğer taraftan, tüm uzaktan eğitimlere ilişkin eğitim haberlerine http://egitim.ticaret.gov.tr/haberler linkinden, eğitim içeriklerine ilişkin kayıtlı video eğitimlerine ise  http://eys.ticaret.gov.tr/  linkinden ekran açma şifresi ile ulaşılabilmektedir.