Dünya Gümrük Günü Mesajı

26 Ocak 2022

 

    Türkiye’nin dış ticarette rekabetçiliğinin sürdürülebilmesi adına ikame edilemez bir kamu hizmeti sunan, dış ticaret ile yolcu işlemleri açısından stratejik öneme haiz ve yurdun sıfır noktası olarak ifade edilebilecek stratejik yerlerde ülke güvenliği açısından önem taşıyan görevleri ifa eden, Ülkemiz vergi gelirlerinin toplanmasında ve yasadışı ticaretle mücadelede etkin rol oynayan, toplum sağlığı ve güvenliğinin korunmasına katkıda bulunan, bu kapsamda ülkemiz dış ticaretinin terakkisi için çaba gösteren ve ekonomik büyümenin en büyük paydaşlarından biri konumunda olan, her türlü imkân ve şerait içinde kamu hizmetini yürüten vefakâr ve cefakâr Bakanlığımız personelinin 26 Ocak Dünya Gümrük Gününü tebrik ederiz.