Cumhurbaşkanlığı Tarafından İyi Uygulama Örneği Olarak Gösterildik

13 Eylül 2022

 

 
Ticaret Bakanlığı pandemi ile birlikte dijital eğitim ortamına en hızlı adapte olan kurumlar arasında yer alarak, pandeminin başladığı ilk günden bu yana tüm eğitim faaliyetlerini elektronik ortama taşıyarak bu adaptasyon sürecini en hızlı atlatan kurumlardan birisi oldu.
 
Bakanlık eğitim faaliyetlerini elektronik ortama taşırken, eğitim içeriklerini de kendi imkanları ile oluşturarak, uzaktan eğitim yaklaşımına göre yeniden içerik tasarlama sürecine girdi. Yüz yüze eğitim ile büyük farklılıklar barındıran uzaktan eğitim içerikleri, tasarruf tedbirleri çerçevesinde bu ilkelere göre geliştirilmekte ve kurum personelinin hizmetine sunulmakta.
 
Son iki yılda uzaktan eğitimin vermiş olduğu avantajı çok iyi kullanan Bakanlık, 2021 yılı içerisinde tüm personelinin %93’üne ulaşarak ciddi bir eğitim seferberliğine imza attı.
 
İnteraktif Eğitim Modülleri
Bakanlık personeli interaktif eğitim modülleri ile ilk defa 2021 yılında tanıştı. Bu yöntemle personelin;  sürükle bırak, quiz, eşleştirme, animasyon gibi interaktif uygulamalar ile içeriklerle etkileşimde bulunarak öğrenme düzeyinin artırılması hedeflendi.  Uluslararası bir e-öğrenme standardı olan SCORM adı verilen bu içerikler, Ticaret Bakanlığı personelinin tamamen kendi imkânları kullanılarak üretildi. Şimdiye kadar 250’den fazla etkileşimli SCORM modülleri ile 650’nin üzerinde video eğitimi hazırlandı. 2020 yılında kişi başı gerçekleşen ortalama eğitim saati 9,3 iken bu rakam 2021 yılında 11,3 saate yükseltilerek iki yıl içerisinde 250 bin katılımcılı eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.
 
Green Box ve Animasyon Tasarımı
E-öğrenme standartlarını yakinen takip eden ve sürekli eğitimde kaliteyi yükseltmeyi hedefleyen Ticaret Bakanlığı, kendi imkanlarıyla oluşturduğu Green Box ortamında eğitim çekimlerine de devam etti. Animasyon, grafik tasarımı ve eğitim içeriklerinin interaktif hale getirilmesi dahil tüm süreçler Bakanlık personelince gerçekleştirildi.
 
Tüm eğitimlerin %80’inden fazlasını uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştiren Bakanlık, senkron ve asenkron eğitim yöntemlerini; interaktif, video ve canlı sanal sınıf şeklinde kullandı. Eğitimlerin sonrasında yapılan ölçme ve değerlendirme sürecini başarı ile tamamlayan katılımcılara elektronik sertifika verilme aşamasına geçildi.
 
En İyi Uygulama Örneği
Bu yoğun ve nitelikli eğitim faaliyetlerini yürüten Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından, dışardan hizmet satın almadan ve kendi imkanlarıyla eğitim içeriği üreten örnek Bakanlık seçildi. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü faaliyet alanları ve yapılan eğitimlerle ilgili bir tanıtım videosu hazırlandı. Video, İyi Uygulama Örneği olarak Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı web Portalı’nda yayınlanarak https://uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden tüm kamu kurumlarının erişimine açıldı.
 
 
Pandemi Sonrası Dönem
2020 yılında 100 bin, 2021 yılında 150 binden  fazla katılımcıya ulaşan Ticaret Bakanlığı Eğitim Merkezi, pandemi sürecinde elde ettiği uzaktan eğitim tecrübesini, pandemi sonrası süreçte yüz yüze eğitimlerle harmanlayarak karma eğitim modeline geçti.
 
Eğitimde Yeni Yaklaşım- Nano Öğrenme
Kamu ve özel sektörün eğitim yönelimlerini takip eden Bakanlık, bu yıl yüz yüze eğitimlerin yanında uzaktan eğitim içeriklerinde Nano Learning (Nano Öğrenme) yaklaşımını seçti. Bakanlık, içerik geliştirme faaliyetlerine bu yönde şekil vererek personele önemli ve kritik sayılabilecek uygulamaları ve kolaylaştırıcı pratik bilgileri 3-4 dakikayı geçmeyen etkileşimli içerikler halinde sunmak için çalışmalara başladı.
 
Bakanlık, Nano öğrenme yöntemi ile eğitimi işin bir parçası haline getirerek konuların uygulanabilirlik ve farkındalık düzeyini artırmayı hedefliyor.