Bakanlığımız Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Deprem Bölgelerinde Görevli Personele Yönelik Düzenleme Yapıldı

16 Mart 2023

Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.03.2023 tarihli 32132 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bakanlık, Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yaparak deprem felaketi nedeniyle çalışma ve yaşam koşullarının zorlaştığı illerde yer alan hizmet birimlerinde görev yapan personelin moral ve motivasyonunun arttırılması ve söz konusu hizmet birimlerinde çalışmanın cazip hale getirilmesi için personelin yer değiştirme esaslarında düzenleme yapmıştır. Bu çerçevede, depremden etkilenen illerde yer alan Bakanlık hizmet birimlerinde görev yapan personelin 06.02.2023 tarihinden itibaren bu hizmet birimlerinde geçen hizmetlerinin bölge kategorisi ile hizmet puanına yönelik iyileştirici ve söz konusu hizmet birimlerinde çalışmayı teşvik edici mahiyette düzenlemeye gidilmiştir.

Böylelikle yaşanan depremlerin yarattığı olumsuz etkilerin giderilebilmesinde zaman kaybına mahal verilmeden depremden etkilenen illerde görev yapan yer değiştirmeye tabi personel için gerekli tedbirlerin alınması amaçlanmıştır.