Bakanlığımız Eğitim Merkezinde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Çalıştay'ı Gerçekleştirildi

Bakanlığımız Eğitim Merkezinde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Çalıştay'ı Gerçekleştirildi

13 Aralık 2023

Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığının ev sahipliğinde 11-12 Aralık tarihlerinde; Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı, OECD (Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü) ve Avrupa Birliği’nin ortak girişimi ile kurulmuş olan SIGMA “Yönetişim ve Yönetimi Geliştirmek İçin Destek Programı” kapsamında “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Çalıştayı” gerçekleştirildi.

    Çalıştay'a, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi temsilcileri, OECD/SIGMA temsilcileri, Bakanlığımızı temsilen Personel Genel Müdür Yardımcıları Adil Yıldırım, Önder Şafak Tongal, Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Şık, Şube Müdürü İbrahim Yaman ve Bakanlıkların insan kaynaklarından sorumlu birimlerinin üst düzey yöneticileri katıldı.

     Çalıştay'da; stratejik insan kaynakları yönetimin temelleri, ülkemizdeki mevcut uygulamalar ve uluslararası uygulamalar çerçevesinde;

  • Stratejik insan kaynakları yönetiminin önemi ve faydaları ,
  • Stratejik insan kaynağı planlama süreci,
  • İnsan kaynakları uygulamalarını stratejik hedeflerle uyumlu hale getirmenin yolları,
  • Öğrenme organizasyonu oluşturmanın önemi,
  • Etkili insan kaynağı yönetimi için iyi uygulama örnekleri ele alındı.

      Ayrıca katılımcılarla, Bakanlığımız Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne bağlı Köpek Eğitim Merkezi (KEM) ziyaret edilerek, KEM hakkında Bölge Amiri Uygur Ataseven ve çalışma ekibi tarafından kısa bir sunum yapıldı.