2021 YILI HEDEF 150 BİN KATILIMCI

18 Mayıs 2021

2021 YILINDA HEDEFİMİZ, 150 BİN KATILIMCILI EĞİTİM FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRMEK
 
2021 YILI HEDEF 150 BİN KATILIMCI” sloganıyla eğitimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor.
 
Personel Genel Müdürlüğü olarak; 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam personelimizin %92’sine eğitim verdik.
 
Bakanlığımız Birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda etkili ve yenilikçi insan kaynakları politikaları, personelimizin niteliklerinin artırılması ve personelimize gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırarak kaçakçılıkla mücadele ve uygulamada yeknesaklığın sağlanması amacıyla yapılan eğitimlerle 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı hedeflerine ilk dört aylık süreçte erişildi.
 
Bakanlığımız Eğitim Merkezinde, 2021 Yılı Ocak-Nisan ayları itibariyle ve pandemi sürecinde, gümrük ve iç/dış ticaret konu başlıklarında 87 program ve 100'ü aşkın farklı konu başlığı altında olmak üzere, 2.697 katılımcıya uzaktan (canlı sanal sınıf) eğitim verildi.  71.663 katılımcıya da kurum bilgisayarı, cep telefonu ve dizüstü bilgisayardan 7/24 ulaşılabilen yaklaşık 550 saati aşan kayıtlı video atama eğitim yöntemiyle kişisel ve mesleki/mevzuat gelişim eğitimleri verildi.
            
Ayrıca, katalog eğitimleri ile tüm kurum personelimizin (20.080)  kayıtlı video atamalarına 7/24 ulaşabileceği imkân da sağlandı. Bu yöntemle yol, konaklama ve gündelik harcırah giderleri, zaman  ve iş kayıplarına meydan vermeden eğitimlerde büyük maliyet tasarrufları sağlanarak %15 olarak belirlenen 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı hedefleri, tüm personelin %92'sine ulaştırılan (18.600 personel) eğitim sanal sınıf/video kayıtları ile yıl ortasında yakalanmış oldu ve büyük maliyet tasarrufu sağlandı.
 
 
Mart/Nisan ayı içerisinde, “Evcil Hayvan Kaçakçılığı ile Mücadele Eğitimi ”, “Kooperatifler ve Esnaf Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Nezdinde Gerçekleştirilen Denetimler Eğitimi", “Sürekli işçilerin (4/d) Hakları ve İş ve İşlemleri Yürüten Personele Yönelik Eğitim”, "Arabuluculuk Komisyonları ve Mevzuatı Eğitimi”, “İdari Yargılama Usulü Mevzuatı Eğitimi”,  "Tasfiye Yönetim Sistemi (BİLGE V3) Eğitimi", “İleri Düzey Muhasebe Eğitimi”, “Posta ve Hızlı Kargo İşlemleri Eğitimi”, “Transit İşlemleri ve Gümrük Kanununun 234 ve 235. Madde Uygulamaları Eğitimi”, ‘’Menşe Uygulamaları Eğitimi’’, ‘’Haksız Fiyat Artışı’’ gibi bazı konu başlıkları altında uzaktan eğitimler gerçekleştirildi.
 
Genel Müdürlüğümüzce verilen tüm uzaktan eğitimlere ilişkin eğitim haberlerine “http://egitim.ticaret.gov.tr/haberler”  linkinden,  eğitim içeriklerine ilişkin kayıtlı video eğitimlerine ise  “http://eys.ticaret.gov.tr/”  linkinden ekran açma şifresi ile ulaşılabilmektedir.