Yer Değiştirme Yönetmeliğine İlişkin Duyuru

29 Ocak 2024

14.03.2023 tarihli 32132 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Bakanlığımız; deprem felaketi nedeniyle çalışma ve yaşam koşullarının zorlaştığı illerde yer alan hizmet birimlerinde görev yapan personelin moral ve motivasyonunun arttırılması ve söz konusu hizmet birimlerinde çalışmanın cazip hale getirilmesi için personelin yer değiştirme esaslarında düzenleme yapmıştır. Bu çerçevede, depremden etkilenen illerde yer alan Bakanlık hizmet birimlerinde görev yapan personelin 06.02.2023 tarihinden itibaren bu hizmet birimlerinde geçen hizmetlerinin bölge kategorisi ile hizmet puanına yönelik iyileştirici ve söz konusu hizmet birimlerinde çalışmayı teşvik edici mahiyette düzenlemeye gidilmiştir.
 
Bahse konu yönetmelik değişikliği kapsamında Ticaret Bakanına verilen yetki çerçevesinde deprem bölgesinde sahada yapılan incelemeler ve personelimizin talepleri doğrultusunda Sayın Bakanımız Prof. Dr. Ömer BOLAT’ın onayı ile söz konusu değişiklik 06.02.2025 tarihine kadar uzatılmış olup tüm personelimize hayırlı olmasını dileriz.