Ünvan Değişikliği Sınav Sonucu

13 Şubat 2024

26.11.2023 tarihinde yazılı aşaması, 22-25 Ocak 2024 tarihlerinde ise sözlü aşaması yapılan ünvan değişikliği sınavı sonucunda;

Başarılı aday listesi için tıklayınız

Başarılı yedek aday listesi için tıklayınız

Sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerinin gerekçeleri ile birlikte, 19.02.2024 tarihi mesai saati bitimine kadar Personel Genel Müdürlüğüne iletilmek üzere, personelin görev yaptığı Birim aracılığıyla Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Belirtilen sürenin bitiminden sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonucunda başarılı olan personelimizi tebrik eder, sınava katılan tüm personelimize emek ve çalışmaları için teşekkür ederiz.