Ticaret Denetmen Yardımcısı Yazılı Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru

02 Mart 2022

06.02.2022 Tarihinde Yapılan Ticaret Denetmen Yardımcısı Yazılı Sınav Sonuçlarına İlişkin  Duyuru
 

  1. Yazılı sınav sonuçları için tıklayınız!
 
  1. Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine https://aybu.edu.tr/siyasal/tr/duyurular adresinden yapılan açıklamalar takip edilerek 28.02.2022 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.
 
İtiraz İletişim No:
                             (0312) 906 1701
                             (0312) 906 1710
                             (0312) 906 1711
 
  1. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar için sözlü sınav tarihleri daha sonra duyurulacaktır.
 
NOT:
  • Ticaret Denetmenliği Yönetmeliğinin ‘’Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi’’ başlıklı 13 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan; Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sözlü sınava çağrılır.” Hükmüne istinaden ilan edilen kontenjan sayısının üç katından fazla aday sözlü sınava çağrılmıştır.
 
  • Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilmiş olup, yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konu grubundan (Alan Bilgisi ve Genel Ekonomi Bilgisi) en az 60 (altmış) puan alınması ve bunların ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.