SÖZLEŞMELİ PERSONEL (KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE DESTEK PERSONELİ) ALIMI KAPSAMINDA YEDEK OLARAK YERLEŞEN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU-3

02 Temmuz 2024

Sözleşmeli Personel alımı (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli) kapsamında Bakanlığımıza yedek aday olarak yerleşen ve sırası gelen adaylara ilişkin listeler aşağıda belirtilmiştir:
 
Koruma ve Güvenlik Görevlisi-Erkek, sırası gelen yedek aday listesi için; tıklayınız.
Sözleşmeli Destek Personeli (Şoför) Erkek, sırası gelen yedek aday listesi için; tıklayınız.
Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik) Kadın, sırası gelen yedek aday listesi için; tıklayınız.
Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik, Basit Bakım-Onarım) Erkek, sırası gelen yedek aday listesi için; tıklayınız.
 
AÇIKLAMALAR
 
A) Yedek aday olarak yerleşen ve sırası gelen adayların atanabilmeleri için istenilen belgeleri ve beyanlarını, 19.07.2024 günü saat: 18.00’e kadar, Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Caddesi 63/1 06530 Çankaya/ANKARA) adresine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta ya da kargodaki gecikmeler dikkate alınmaz. Belirtilen sürede belgelerini teslim etmeyen adaylar atanma hakkını kaybeder.
 
B) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların, yerleştirme işlemi geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Söz konusu adaylar, Bakanlık tarafından yapılacak olan açıktan atamalara başvuramazlar. Bu kişiler hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
 
C) İstenilen Belgeler:
 
Tüm Adaylar İçin Ortak Belgeler:
 
1) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya geçici mezuniyet belgesi,
2) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi,
3) Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı),
4) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (aday tarafından imzalanmış şekilde), için; tıklayınız
5) Erkek adaylar için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi,
Not: Halen askerlik görevini ifa eden adayların muhtemel terhis tarihlerini de içerir bir dilekçeyi istenilen belgeler arasında göndermeleri gerekmektedir. Bu adayların atama işlemleri terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlığımıza başvurmaları halinde gerçekleştirilecektir.
6) 2 adet vesikalık fotoğraf (Erkek adaylar için gömlek ve kravatlı olmalıdır. Tüm adaylar her fotoğrafın arkasına T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadını yazmalıdır.),
7) Mal bildirim beyannamesi için; tıklayınız
 
 
 
 
Not: Mal Bildirim Beyannamesi, A4 boyutundaki kapalı zarf içerisinde gönderilmeli ya da teslim edilmelidir. Söz konusu zarf üzerine aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır:
DÜZENLEYENİN    :
Adı Soyadı                 :
Atanacağı Unvan        :
Beyan Niteliği            : Genel Beyan (İşe giriş)
Düzenleme Tarihi       :
İmzası                         :
 
Mal Bildirimine İlişkin Rehber için; tıklayınız
 
Not: Bildirilecek herhangi bir mal varlığının bulunmaması halinde, mal bildirimi formunun ad, soyad bilgileri yazılmak suretiyle imzalı bir şekilde düzenlenip gönderilmesi ya da elden teslim edilmesi gerekmektedir.
 
Mal Bildirimlerinin gizliliği nedeniyle, belgelerini posta ya da kargo yolu ile gönderecek adayların, mal bildiriminin bulunduğu kapalı zarfın içerisinde başka herhangi bir belge bulundurmamaları rica olunur.
 
Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Pozisyonuna Yedek Aday Olarak Yerleşen ve Sırası Gelen Adaylardan İstenilen Ek Belgeler;
 
1) Beyan Formu, (okunaklı ve eksiksiz doldurulmalıdır) için; tıklayınız
2) Geçerlilik süresi devam eden Özel Güvenlik Kimlik Kartının (Silahlı) önlü arkalı fotokopisi (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)
3) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in “Sağlık Şartları” başlıklı 18’inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde tam teşekküllü devlet hastaneleri veya üniversite hastanelerinden (Kamu) alınacak;
a) Dahiliye,
b) Genel Cerrahi,
c) Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi,
ç) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları,
d) Göz Hastalıkları,
e) Ortopedi ve Travmatoloji,
f) Sinir Sistemi Hastalıkları ve Beyin ve Sinir Cerrahisi,
g) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,
ğ) Cilt Hastalıkları
 
Bölümlerine ilişkin muayeneleri içeren, adayların boy ölçüm değerlerini belirtir ve “Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli Sağlık Kurulu Raporu.
Not: 02.07.2024 tarihinden önce alınan Sağlık Kurulu Raporları kabul edilmeyecektir.
 
 
 
Sözleşmeli Destek Personeli (Şoför) Pozisyonuna Yedek Aday Olarak Yerleşen ve Sırası Gelen Adaylardan İstenilen Ek Belge;
 
1) Son başvuru tarihi itibarıyla en az B sınıfı (B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE) sürücü belgesi fotokopisi.
2) Beyan Formu, (okunaklı ve eksiksiz doldurulmalıdır) için; tıklayınız
 
Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik, Basit Bakım-Onarım) Pozisyonuna Yedek Aday Olarak Yerleşen ve Sırası Gelen Adaylardan İstenilen Ek Belge;
 
1) Beyan Formu, (okunaklı ve eksiksiz doldurulmalıdır) için; tıklayınız
 
 
DİKKAT:
 
1- İstenilen belgelerin duyuruda belirtilen sıra numarasına göre düzenlenip teslim edilmesi önemle rica olunur.
a) Belgelerini elden teslim edecek adaylar, belgelerini şahsen teslim edebilecekleri gibi yakınları vasıtasıyla da teslim edilmesini sağlayabilir.  
b) Belgelerini posta/kargo yoluyla teslim edecek adaylar, belgelerinin Bakanlığımıza teslim edilme durumunu hizmet aldıkları posta/kargo firmalarından sorgulamalıdır.
2- Bakanlığımıza teslim edilen belgelerinde eksiklik bulunduğu anlaşılan adaylara, telefon yoluyla ulaşılacak olup belgelerinde eksiklik bulunmayan adaylara ise herhangi bir dönüş yapılmayacaktır.
3- Bakanlığımıza yerleştirilen adaylar hakkında, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri doğrultusunda Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleştirilen adaylar için Güvenlik Soruşturması, Sözleşmeli Destek Personeli pozisyonuna (şoför, temizlik, basit bakım- onarım) yerleştirilen adaylar için Arşiv Araştırması yaptırılacaktır.
4- Adaylara, yerleştirme sonuçlarına ilişkin ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5- Yukarıda ilan edilen listelerde yer almayan yedek adayların bu aşamada evrak göndermelerine gerek bulunmamaktadır.  
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
 
Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)
Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Caddesi 63/1 06530
Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 204 /9474 /7500