Sözleşmeli Muhafaza Memuru Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru

18 Kasım 2021

SÖZLEŞMELİ MUHAFAZA MEMURU SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU
 
Bakanlığımızca 11.10.2021 - 27.10.2021 tarihleri arasında, Sözleşmeli Muhafaza Memuru için yapılan sözlü sınav sonuçları belli olmuştur.

Atanmaya hak kazanan adayların aşağıdaki açıklamaları dikkatle okumaları gerekmektedir.
 

AÇIKLAMALAR

A) BELGE TESLİMİ
Adayların atanabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri ve beyanlarını 03.12.2021 tarihi mesai saati bitimine kadar, 
 
Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Taşra 2 Özlük ve Atama İşlemleri Dairesi
(Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 Posta kodu: 06530 Çankaya/ANKARA) 
 
adresine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta ya da kargodaki gecikmeler dikkate alınmaz. Belirtilen sürede belgelerini teslim etmeyen adaylar atanma hakkını kaybeder.

B) GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış ise iptal edilir, bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamazlar. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
 

C) İSTENİLEN BELGELER:
Belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi önem arz etmektider.

1) Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden; aşağıdaki kutucuk içinde yazılı ibarelerin yer aldığı Sağlık Kurulu Raporu.

“Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı, körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığı” ve
 
“Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir”

 
Sağlık kurulu raporunda yukarıda belirtilen metnin eksiksiz bir şekilde yer almasına dikkat edilmelidir.
 
Adayların sağlık raporu işlemlerinin uzun sürme ihtimalini göz önünde bulundurarak rapor işlemlerini başlatmaları için hastaneye olabildiğince erken başvurmaları evrak teslimi için son tarihi kaçırmamaları açısından önem arz etmektedir.
 

2) Beyan Formu (okunaklı ve eksiksiz doldurulmalıdır.) için tıklayınız.

3) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya geçici mezuniyet belgesi.
 
4) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi.
 
5) Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı)

6) Kamu görevlileri etik sözleşmesi (aday tarafından imzalanmış şekilde) için tıklayınız.
 
7) Erkek adaylar için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi.

Halen askerlik görevini ifa eden adaylar ayrıca muhtemel terhis tarihlerini de içerir bir dilekçeyi de istenilen belgeler arasında göndermeleri gerekmektedir. Bu adayların atama işlemleri terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlığımıza başvurmaları halinde gerçekleştirilecektir.
 
8) 4 adet vesikalık fotoğraf (Erkek adaylar için gömlek ve kravatlı olmalı, ayrıca her fotoğrafın arkasına ad-soyadı yazılmalıdır.)
 
9) Mal bildirim beyannamesi için tıklayınız.
 
“Mal Bildirim Beyannamesi” A4 boyutundaki kapalı zarf içerisinde gönderilmeli ya da teslim edilmelidir. Söz konusu zarf üzerine aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır.

DÜZENLEYENİN     :

Adı Soyadı                 :
Atanacağı Unvan        :
Beyan Niteliği            : Genel Beyan (İşe giriş)
Düzenleme Tarihi      :
İmzası                         :
 
Belgelerini posta ya da kargo yolu ile gönderecek adayların diğer belgelerini mal bildiriminin bulunduğu kapalı zarf içerisine koymamaları gerekmektedir.


NOT: Yedek listesinde yer alan adayların bu aşamada evrak göndermelerine gerek bulunmamaktadır. Yedek adaylara sıra gelmesi halinde, irtibata geçilecektir.
 

Sözleşmeli Muhafaza Memuru sözlü sınavında başarılı olan asıl aday listesi için tıklayınız.
 
Sözleşmeli Muhafaza Memuru sözlü sınavında yedek olarak başarılı olan aday listesi için tıklayınız.İletişim:  0312-204 9460 / 9746 / 9799 / 9758 / 9445 / 9457 / 8414