Sözleşmeli Muhafaza Memuru Sınav İlanı Duyurusu

Sözleşmeli Muhafaza Memuru Sınav İlanı Duyurusu

19 Temmuz 2021

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ MUHAFAZA MEMURU
GİRİŞ SINAV İLANI

 
 

 1. GENEL BİLGİLER
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle Uygulamalı (Fiziki Yeterlilik)  ve Sözlü Sınav ile Sözleşmeli Muhafaza Memuru alınacaktır.
 
S.No Unvanı Teşkilatı KPSS Puan Türü Alım Yapılacak İller Alım Yapılacak Sayı  
Toplam
1 Sözleşmeli Muhafaza Memuru Taşra (Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri) KPSSP3 AĞRI 70  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
750
ANTALYA 10
ARDAHAN 5
ARTVİN 40
EDİRNE 100
GAZİANTEP 30
GİRESUN 1
HAKKARİ 20
HATAY 50
IĞDIR 5
İSTANBUL 267
İZMİR 5
KIRKLARELİ 5
KİLİS 50
KOCAELİ 8
MARDİN 2
MERSİN 5
MUĞLA 5
SAKARYA 1
SAMSUN 4
ŞANLIURFA 15
ŞIRNAK 40
TRABZON 5
VAN 5
ZONGULDAK 2
 
 
 
 1. SINAVA KATILMA ŞARTLARI
 
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 2. Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarı ile otuz yaşını doldurmamış olmak (01.01.1991) ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
 3. En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret, finans ve bankacılık, gümrük işletme bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
 4. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,
 5. Erkeklerde en az 172 cm, kadınlarda ise en az 165 cm boyunda olmak,
 6. Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı, körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten ve “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık kurulu raporu almak,
 
Söz konusu rapor atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim sürecinde istenilecektir.(Başvuru aşamasında istenilmeyecektir.)
 
 1.  DİĞER BİLGİLER
 
 1. Sınav başvuru tarihi ve şekli:
Başvurular dijital ortamda 09/08/2021-18/08/2021 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır 
Ayrıca Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 2'nci maddesi kapsamında 2020 yılı KPSS puanı ile ÖSYM tarafından merkezi yerleştirmesi yapılan adayların Sözleşmeli Muhafaza Memuru alımına ilişkin başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Uygulamalı (Fiziki Yeterlilik) sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının dört katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü fiziki yeterlilik sınavına çağrılacaktır.
 1. Sınav tarihi ve yeri:
 
Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ticaret.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
 
 1. Sınavın Şekli ve Değerlendirilmesi
 
1- FİZİKİ YETERLİK SINAVI
Uygulama sınavına, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının dört katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü fiziki sınava çağrılacaktır.
Adaylar fiziki yeterlik sınavına katılabilmeleri için Aile Hekimliğinden alacakları “fiziki yeterlik sınavına katılabilir” ibareli tek hekim raporunu sınav esnasında görevli personele ibraz etmek zorundadır.
Sınav yapılan tarihler arasında Covid 19 testi pozitif olan ve karantina altında olan adaylar sınava alınmayacaktır.
Temaslı olarak karantina altında olan adaylar ile fiziki yeterlik sınav tarihinin en geç son günü itibari ile tedavisi tamamlanarak karantina süresi biten adaylar fiziki yeterlik sınav tarihinin son günü gerekli tedbirler alınarak söz konusu sınava alınacaktır.
Erkek Adaylar için;
Başlangıç çizgisi ile 4.istasyon arasında son huninin bulunduğu yere kadar 21.5 metre uzunluğunda, 4. istasyonun son hunisi ile 6. istasyon arası genişliği 12 metre uzunluğunda, 6. istasyon ile bitiş çizgisi arası 23 metre olarak düzenlenen ve 8 istasyondan oluşan parkurun toplam uzunluğu 56.5 metreden oluşmaktadır. (Ek-1)
Kadın Adaylar için;
Başlangıç çizgisi ile 4. istasyon arasında son huninin bulunduğu yere kadar 20.5 metre uzunluğunda, 4. istasyonun son hunisi ile 6. istasyon arası genişliği 9 metre uzunluğunda, 6. istasyon ile bitiş çizgisi arası 23 metre olarak düzenlenen ve 8 istasyondan oluşan parkurun, toplam uzunluğu 52.5 metreden oluşmaktadır. (Ek-2)
Parkur kamera ile kayıt altına alınmakta, başlangıç ve bitiş çizgilerinde 3 metre genişliğinde fotosel bulunmaktadır. Fotoselden alınan sonuçlar herkes tarafından dijital olarak görülebilecek boyutta olacaktır.
Öncelikle adaylara komisyon yetkilileri tarafından fiziki yeterlilik parkuru tanıtılacaktır. Parkur esnasında gerçekleşen herhangi bir yaralanma/sakatlanmadan komisyon sorumlu değildir. Adı okunan aday, kimliği ile birlikte kendini komisyona tanıttıktan sonra kameraya doğru dönüp, kendini bir kez daha tanıtıp parkura yönelecektir.
Aday “BAŞLA” komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır.
1.İstasyon (Öne Takla): Düz takla istasyonunda aday öne doğru bir (1) defa takla atar. Takla hareketini yapamayan veya yapmayan aday 5 saniye cezalandırılır.
2.İstasyon (Denge Tahtası): Aday, yerden yüksekliği 50 cm, uzunluğu 250 cm olarak denge aletinin üzerinde, başlama çizgisinden bitiş çizgisine kadar koşar. Başlama çizgisinin önünden başlayan veya bitiş çizgisine basmadan istasyonu tamamlayan aday, görevliler tarafından uyarılır ve istasyona tekrar başlatılır. Denge aletinden düşen aday, düştüğü noktadan tekrar başlayarak devam edebilir.
3. İstasyon (Lastik Engeli): Adaylar, çapı 16 inch olan 6 adet lastik engelinden tek ayakla basarak koşar. Lastikler birbirine bağlı ve çapraz halde duracaktır. Adaylar lastik içerisine basmak zorundadır. Engele takılan adaylar kaldığı yerden devam edebilir.
4.İstasyon (Yoyo Koşusu): Adaylar, toplam 6 m. uzunluğunda ve sırasıyla 2 m., 4 m., 6 m. ve 8 m. aralıklarla koyulan huniler arasında yoyo koşusu yapar. Adaylar her huniye dokunmak zorundadır. Huniye dokunmadan dönen adaylar, görevliler tarafından geri çevrilir. İstasyona sağ huniye dokunarak başlanmalıdır.
5.İstasyon (Sağlık Topu Taşıma): Adaylar, erkekler için 5 kg, kadınlar için 3 kg olarak hazırlanan toplamda 3 sağlık topunu, boş olan diğer kasaya taşır. Her seferinde bir adet (1) sağlık topu taşınmalıdır. Boş olan kasanın içine düşen sağlık topları geçerli sayılacaktır, seken topları tekrar kasaya koymak zorunlu değildir. Ancak kasanın içine düşmeyen (köşe & kenara çarpıp çıkan) sağlık topları geçerli sayılmaz. Adaylar, tamamlamadığı her sağlık topu için bitiş süresine 4 saniye eklenerek cezalandırılır.
6.İstasyon (Çift Ayak Sıçrama): Erkek adaylar, yerden yüksekliği 40 cm olan sıçrama tahtası üzerinden 6 adet, kadın adaylar 4 adet çift ayak sıçrama yapar. Her eksik sıçrama için adayın bitiş süresine 2 saniye eklenerek cezalandırılır. Adaylar sıçramayı çift ayak olarak nizami gerçekleştirmelidir.
7.İstasyon (Engel Etabı): Adaylar, kısa olan engelin üstünden (erkekler için 50 cm, kadınlar için 40 cm) ve uzun olan engelin altından (erkekler için 110 cm, kadınlar için 100cm), toplamda beş (5) adet engeli geçer. Engel sırası, üstten-alttan-üstten-alttan-üstten şeklinde dizilecektir. Adaylar, düşürdüğü her engel için bitiş süresine 2 saniye eklenerek cezalandırılır.
8.İstasyon (Slalom Koşusu): Adaylar, toplamda 6 adet çubuk dışından geçerek slalom koşusu yapar ve ardından bitiş çizgisine giderek parkuru tamamlar. Adaylar her bir eksik geçiş veya çubuğu devirmesi sonucunda bitiş süresine 2 saniye eklenerek cezalandırılır.
 • Teknik arıza dışında hiçbir aday 2. kez parkur sınavına dâhil edilmeyecektir.
 • Parkur sınavında alınan sonuçlar puanlandırılacak ve en iyiden başlayarak sıralanacaktır.
 • Parkurda oluşan herhangi bir sorun için komisyonun kararına bağlı olarak hareket edilecektir.
 • Adayların değerlendirme sürecinde sıralama yapılacağından, salise süreler dikkate alınacaktır (örn: 42,015).
 
Puanlama Tablosu
ERKEKLER KADINLAR
Derece(Sn) Puanı Derece(Sn) Puanı
...-42.000 100 …-45,000 100
42,001-42,400 98 45,001-45,400 98
42,401-42,800 96 45,401-45,800 96
42,801-43,200 94 45,801-46,200 94
43,201-43,600 92 46,201-46,600 92
43,601-44,000 90 46,600-47,000 90
44,001-44,400 88 47,001-47,400 88
44,401-44,800 86 47,401-47,800 86
44,801-45,200 84 47,801-48,200 84
45,201-45,600 82 48,201-48,600 82
45,601-46,000 80 48,601-49,000 80
46,001-46,400 78 49,001-49,400 78
46,401-46,800 76 49,401-49,800 76
46,801-47,200 74 49,801-50,200 74
47,201-47,600 72 50,201-50,600 72
47,601-48,000 70 50,601-51,000 70
48,001-48,400 68 51,001-51,400 68
48,401-48,800 66 51,401-51,800 66
48,801-49,200 64 51,801-52,200 64
49,201-49,600 62 52,201-52,600 62
49,601-50,000 60 52,601-53,000 60
50,001-50,400 58 53,001-53,400 58
50,401-50,800 56 53,401-53,800 56
50,801-51,200 54 53,801-54,200 54
51,201-51,600 52 54,201-54,600 52
51,601-52,000 50 54,601-55,000 50
52,001-52,400 48 55,001-55,400 48
52,401-52,800 46 55,401-55,800 46
52,801-53,200 44 55,801-56,200 44
53,201-53,600 42 56,201-56,600 42
53,601-54,000 40 56,601-57,000 40
54,001-54,400 38 57,001-57,400 38
54,401-54,800 36 57,401-57,800 36
54,801-55,200 34 57,801-58,200 34
55,201-55,600 32 58,201-58,600 32
55,601-56,000 30 58,601-59,000 30
56,001-56,400 28 59,001-59,400 28
56,401-56,800 26 59,401-59,800 26
56,801-57,200 24 59,801-60,200 24
57,201-57,600 22 60,201-60,600 22
57,601-58,000 20 60,601-61,000 20
58,001-58,400 18 61,001-61,400 18
58,401-58,800 16 61,401-61,800 16
58,801-59,200 14 61,801-62,200 14
59,201-59,600 12 62,201-62,600 12
59,601-60,000 10 62,601-63,000 10
60,001-….. 5 63,001-……. 5
 
Sınavın Değerlendirilmesi
Adayların parkur sınavından aldıkları puanlar, fiziki yeterlik sınav puanını oluşturacaktır. Bu puan (kadın/erkek karışık)  en yüksekten başlayıp sıralanacak ve alım yapılacak kadro sayısının 2 (iki) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla, aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce www.ticaret.gov.tr internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
2- SÖZLÜ SINAV
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar; a) “kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; b) liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; c) özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; d) mezun olduğu öğrenim dalına ilişkin bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; e) bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan kadro sayısını geçmeyecek kadar asil aday belirlenecektir. Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir.
Sınav komisyonu ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının en fazla yarısı kadar yedek aday belirleyebilir.
Başarı sırasına göre oluşturulan yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.
Giriş sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
 1. Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Başarılı olan adayların listesi, Bakanlığımız www.ticaret.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir.
Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
 1. Diğer Hususlar

 
Sözlü sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların görev yerleri yukarıda belirtilen iller arasından kura çekim işlemi ile belirlenecektir.
Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, Kariyer Kapısı üzerinden ve Bakanlığın internet sayfasında duyuru yoluyla yapılacaktır.
Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.
Sözlü sınava adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.)” ile girebileceklerdir.
Bakanlığımız internet sitesinde duyurulan hususlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)
Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530
Çankaya / Ankara 
 
Tel: +90 312 204 /9553 /9479/9826/9822
 
 
 
EK:
1) Erkek Adaylar İçin Fiziki Yeterlilik Sınavı Kılavuzu
2) Kadın Adaylar İçin Fiziki Yeterlilik Sınavı Kılavuzu