SÖZLEŞMELİ MUAYENE MEMURU VE SÖZLEŞMELİ GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU SÖZLÜ SINAV SONUCUNA İLİŞKİN DUYURU

14 Mayıs 2024

Sözleşmeli Muayene Memuru ve Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru pozisyonları için yapılan sözlü sınav sonuçları için tıklayınız

Sözlü sınav sonucunda “BAŞARILI” olan adayların aşağıdaki açıklamaları dikkatle okumaları gerekmektedir.
AÇIKLAMALAR:
A) Adayların atanabilmeleri için istenilen belgeleri ve beyanlarını, 31/05/2024 günü saat: 18.00’e kadar, Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Caddesi 63/1 06530 Çankaya/ANKARA) adresine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta ya da kargodaki gecikmeler dikkate alınmaz. Belirtilen sürede belgelerini teslim etmeyen adaylar atanma hakkını kaybeder.
 
B) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Söz konusu adaylar, Bakanlık tarafından yapılacak olan açıktan atamalara başvuramazlar. Bu kişiler hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
 
C) İSTENİLEN BELGELER:
 
Tüm Adaylar İçin Ortak Belgeler:

1) Beyan Formu, (okunaklı ve eksiksiz doldurulmalıdır) için; tıklayınız
2) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya geçici mezuniyet belgesi,
3) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi,
4) Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı),
5) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (aday tarafından imzalanmış şekilde), için; tıklayınız
6) Erkek adaylar için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi,
Not: Halen askerlik görevini ifa eden adayların muhtemel terhis tarihlerini de içerir bir dilekçeyi istenilen belgeler arasında göndermeleri gerekmektedir. Bu adayların atama işlemleri terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlığımıza başvurmaları halinde gerçekleştirilecektir.
7) 2 adet vesikalık fotoğraf (Erkek adaylar için gömlek ve kravatlı olmalıdır. Tüm adaylar her fotoğrafın arkasına T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı yazılmalıdır.),
8) Mal bildirim beyannamesi için; tıklayınız
 
Not: Mal Bildirim Beyannamesi, A4 boyutundaki kapalı zarf içerisinde gönderilmeli ya da teslim edilmelidir. Söz konusu zarf üzerine aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır:
 
DÜZENLEYENİN    :
Adı Soyadı              :
Atanacağı Unvan   :
Beyan Niteliği         : Genel Beyan (İşe giriş)
Düzenleme Tarihi   :
İmzası                      :
 
Mal Bildirimine İlişkin Rehber için; tıklayınız
 
Not: Bildirilecek herhangi bir mal varlığının bulunmaması halinde, mal bildirimi formunun adı, soyadı bilgileri yazılmak suretiyle imzalı bir şekilde düzenlenip gönderilmesi ya da elden teslim edilmesi gerekmektedir.
 
Mal Bildirimlerinin gizliliği nedeniyle, belgelerini posta ya da kargo yolu ile gönderecek adayların, mal bildiriminin bulunduğu kapalı zarfın içerisinde başka herhangi bir belge bulundurmamaları rica olunur.
 
Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru Pozisyonunda Başarılı Olan Adaylardan İstenilen Ek Belge;

1-Tam Teşekküllü (İl veya İlçe) Devlet Hastanelerinden alınacak ve aşağıdaki kutucuk içindeki yazılı ibarelerin yer aldığı Sağlık Kurulu Raporu:
 

“Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı, körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmamaktadır.” 
“Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir”

 
Not: Sağlık kurulu raporunda yukarıda belirtilen metnin eksiksiz bir şekilde yer almasına dikkat edilmelidir. 14/05/2024 tarihinden önce alınan ve eksik ibare bulunan Sağlık Kurulu Raporları kabul edilmeyecektir.
 
Adayların sağlık raporu işlemlerinin uzun sürme ihtimalini göz önünde bulundurarak rapor işlemlerini başlatmaları için hastaneye olabildiğince erken başvurmaları evrak teslimi için son tarihi kaçırmamaları açısından önem arz etmektedir.
 
DİKKAT:
 
1- İstenilen belgelerin duyuruda belirtilen sıra numarasına göre düzenlenip teslim edilmesi önemle rica olunur.
a) Belgelerini elden teslim edecek adaylar, belgelerini şahsen teslim edebilecekleri gibi yakınları vasıtasıyla da teslim edilmesini sağlayabilir. 
b) Belgelerini posta/kargo yoluyla teslim edecek adaylar, belgelerinin Bakanlığımıza teslim edilme durumunu hizmet aldıkları posta/kargo firmalarından sorgulamalıdır.
2- Bakanlığımıza teslim edilen belgelerinde eksiklik bulunduğu anlaşılan adaylara, telefon yoluyla ulaşılacak olup belgelerinde eksiklik bulunmayan adaylara ise herhangi bir dönüş yapılmayacaktır.
3- Adaylara, sözlü sınav sonuçlarına ilişkin ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Not: Başarılı olup süresi içerisinde evrak tesliminde bulunan adayların kura çekim işlemi son evrak teslim tarihinden sonra gerçekleştirilecektir.
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
 
Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)
Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Caddesi 63/1 06530
Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 204 /9474 /7500