Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru Yedek Adayların Dikkatine (1. Duyuru)

20 Ocak 2022

Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru yedek adayların dikkatine (1. Duyuru)
 
Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilecek Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru kontenjanlarından boş kalan pozisyonlar için yedek adayların (ilk 58 yedek) aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz olarak hazırlayarak 04.02.2022 tarihi mesai bitimine kadar, Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İstihdam Politikaları, Sınav ve Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 Posta kodu: 06530 Çankaya/ANKARA) adresine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta ya da kargodaki gecikmeler dikkate alınmaz. Belirtilen sürede belgelerini teslim etmeyen adaylar atanma hakkını kaybeder.
 
Bu ilan (duyuru) tebliğ mahiyetinde olup, ilgililere bilahare tebligat yapılmayacaktır.
 
Duyurumuzda belirtilen yedek adaylar için, asıl adaylardan boş kalan yerlere kura yoluyla yerleştirme yapılacak olup, kura sonuçları bilahare Bakanlığımız web sitesinde duyurulacaktır.
 
İlan edilen yedek adaylar içerisinden de yeteri kadar başvuru olmaması ya da başvuru koşullarının taşınmadığının anlaşılması durumunda ilan edilen pozisyon tamamlanana kadar yedek adaylar Bakanlığımız web sitesinde sırasıyla çağırılmaya devam edilecektir.
 
Atanmaya hak kazanan yedek adayların aşağıdaki açıklamaları dikkatle okumaları gerekmektedir.
 
AÇIKLAMALAR
 
A) Gerçeğe Aykırı Beyan
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış ise iptal edilir, bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamazlar. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
 
B) İstenilen Belgeler (Belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi önem arz etmektedir)
 
1) Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden; aşağıdaki kutucuk içinde yazılı ibarelerin yer aldığı Sağlık Kurulu Raporu;
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı, körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığı” ve “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir.
İbarelerinini sağlık kurulu raporunda eksiksiz bir şekilde yer almasına dikkat edilmelidir.
 
Adayların sağlık raporu işlemlerinin uzun sürme ihtimalini göz önünde bulundurarak rapor işlemlerini başlatmaları için hastaneye olabildiğince erken bizzat başvurmaları evrak teslimi için son tarihi kaçırmamaları açısından önem arz etmektedir.
 
2) Beyan Formu (okunaklı ve eksiksiz doldurulmalıdır.) için tıklayınız.
3) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya geçici mezuniyet belgesi.
4) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi.
5) Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı)
6) Kamu görevlileri etik sözleşmesi (aday tarafından imzalanmış şekilde) için tıklayınız.
7) Erkek adaylar için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi.
Halen askerlik görevini ifa eden adaylar ayrıca muhtemel terhis tarihlerini de içerir bir dilekçeyi de istenilen belgeler arasında göndermeleri gerekmektedir. Bu adayların atama işlemleri terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlığımıza başvurmaları halinde gerçekleştirilecektir.
8) 4 adet vesikalık fotoğraf (Erkek adaylar için gömlek ve kravatlı olmalı, ayrıca her fotoğrafın arkasına ad-soyadı ve atanacağı unvan yazılmalıdır.)
9) Mal bildirim beyannamesi için tıklayınız.
“Mal Bildirim Beyannamesi” A4 boyutundaki kapalı zarf içerisinde gönderilmeli ya da teslim edilmelidir. Söz konusu zarf üzerine aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır.
 
 
DÜZENLEYENİN   
 
Adı Soyadı                 :
Atanacağı Unvan        :
Beyan Niteliği            : Genel Beyan (İşe giriş)
Düzenleme Tarihi       :
İmzası                         :
 
Belgelerini posta ya da kargo yolu ile gönderecek adayların diğer belgelerini mal bildiriminin bulunduğu kapalı zarf içerisine koymamaları gerekmektedir.
NOT: Yedek listesinde yer alan adayların bu aşamada evrak göndermelerine gerek bulunmamaktadır. Yedek adaylara sıra gelmesi halinde, irtibata geçilecektir.
 
Sözleşmeli Muhafaza Memuru sözlü sınavında yedek olarak başarılı olan ve atanma sırası gelen aday listesi için tıklayınız.
 
Atanma hakkından feragat edecek adaylar  persinav@ticaret.gov.tr  e-posta adresine 03.02.2022 tarihi mesai bitimine kadar feragat dilekçelerini imzalı olarak pdf formatında göndermeleri önemle rica olunur.
 
Feragat dilekçesi örneği için tıklayınız.
 
İletişim: 0312-204 9553 / 7839 / 9479 / 9826 / 9822 / 9872