Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru Yedek Adaylara İlişkin Duyuru

20 Eylül 2022

Bakanlığımız Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru Pozisyonlarına yedek olarak çağırılan adayların aşağıdaki açıklamaları dikkatle okumaları gerekmektedir.
 
Atanmaya hak kazanan yedek adaylara ilişkin liste için tıklayınız…
 
Atanma hakkından feragat etmek isteyen adaylar, ekte sunulan dilekçenin ıslak imzalı taranmış nüshasını persinav@ticaret.gov.tr adresine e-posta ile göndermelidir. Örnek feragat dilekçesi için tıklayınız…
 
AÇIKLAMALAR
 
A) Adayların atanabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri ve beyanlarını 07.10.2022 tarihi mesai saati bitimine kadar Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (Söğütözü Mah. 2176.Sk. No:63 PK: 06530 Çankaya/ANKARA) adresine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta yada kargodaki gecikmeler dikkate alınmaz. Süresinde belgelerini teslim etmeyen aday atanma hakkını kaybeder.
B) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış ise iptal edilir, bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamazlar. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
 
C) İSTENİLEN BELGELER:
Belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi önem arz etmektedir.

1) Tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak ve aşağıdaki kutucuk içinde yazılı ibarelerin yer aldığı Sağlık Kurulu Raporu:

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı, körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmamaktadır.” 
Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir
 
Sağlık kurulu raporunda yukarıda belirtilen metnin eksiksiz bir şekilde yer almasına dikkat edilmelidir.
Adayların sağlık raporu işlemlerinin uzun sürme ihtimalini göz önünde bulundurarak rapor işlemlerini başlatmaları için hastaneye olabildiğince erken başvurmaları evrak teslimi için son tarihi kaçırmamaları açısından önem arz etmektedir.
 
2) Beyan Formu (okunaklı ve eksiksiz doldurulmalıdır.) için tıklayınız.
 
3) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya geçici mezuniyet belgesi.

4) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi.

5) Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı)
 
6) Kamu görevlileri etik sözleşmesi (Aday tarafından imzalanmış şekilde) için tıklayınız.

7) Erkek adaylar için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi,
 
8) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu SGK hizmet dökümü,
 
(Halen askerlik görevini ifa eden adaylar ayrıca muhtemel terhis tarihlerini de içerir bir dilekçeyi de istenilen belgeler arasında göndermeleri gerekmektedir. Bu adayların atama işlemleri terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlığımıza başvurmaları halinde gerçekleştirilecektir)
 
9) 4 adet vesikalık fotoğraf  (Erkek adaylar için gömlek ve kravatlı olmalı, ayrıca her fotoğrafın arkasına ad-soyadı yazılmalıdır.)
 
10) Mal bildirim beyannamesi (Beyanname için tıklayınız.)
 
“Mal Bildirim Beyannamesi” A4 boyutundaki kapalı zarf içerisinde gönderilmeli ya da teslim edilmelidir. Söz konusu zarf üzerine aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır.

DÜZENLEYENİN    :

Adı Soyadı                 :
Atanacağı Unvan        :
Beyan Niteliği            : Genel Beyan (İşe giriş)
Düzenleme Tarihi       :
İmzası                         :
 
Belgelerini posta ya da kargo yolu ile gönderecek adayların diğer belgelerini mal bildiriminin bulunduğu kapalı zarf içerisine  koymamaları gerekmektedir.
 
ÖNEMLİ NOTLAR
 
  • Bu ilan (duyuru) tebliğ mahiyetinde olup, ilgililere bilahare tebligat yapılmayacaktır.
  • Listede ismi olmayan yedek adaylar bu aşamada evrak tesliminde bulunmayacak olup sırası gelen yedek adaylara ilişkin Bakanlığımız web sayfasından ayrıca duyuru yapılacaktır.
  • Belgelerini elden teslim edecek adaylar için; Adaylar, evraklarını kendileri teslim edebilecekleri gibi, yakınları / tanıdıkları vasıtasıyla da teslim edebilirler.
  • Belgelerini posta/kargo yoluyla teslim edecek adaylar için; Adaylar evraklarının Bakanlığımıza teslim durumunu hizmet aldıkları posta/kargo firmalarından sorgulamalıdırlar.
  • Bakanlığımıza eksik evrak tesliminde bulunan adaylara, telefon veya e-mail yoluyla ulaşılacaktır. Evrakları eksiksiz olan adaylara herhangi bir dönüş yapılmayacaktır.
  • Belgelerini teslim eden adayların görev yerlerinin belirlenmesine ilişkin kura duyurusu, evrak teslimlerinin tamamlanmasını müteakiben Bakanlığımız web sitesinde (www.ticaret.gov.tr) duyurulacaktır.

 
 
Mal Bildirimi ile ilgili sorularınız için: 0312 204 9823
Atama ile ilgili sorularınız için (Eş durumu, yer değiştirme, eğitim vb) sorularınız için : 0312 204 8414 / 9445 / 9758 / 9746