Sözleşmeli Büro Personeli Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Duyuru

13 Aralık 2022

Bakanlığımızca 21.11.2022-30.11.2022 tarihleri arasında, Sözleşmeli Büro Memuru için yapılan yerleştirme sonuçları belli olmuştur.

Atanmaya hak kazanan adayların aşağıdaki açıklamaları dikkatle okumaları gerekmektedir.
 
AÇIKLAMALAR

A) BELGE TESLİMİ
Adayların atanabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri ve beyanlarını 28.12.2022 tarihi mesai saati bitimine kadar,

Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 Posta kodu: 06530 Çankaya/ANKARA) 

Adresine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta ya da kargodaki gecikmeler dikkate alınmaz. Belirtilen sürede belgelerini teslim etmeyen adaylar atanma hakkını kaybeder.

B) GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirmeleri geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış ise iptal edilir, bundan sonra açılacak olan sınav veya yerleştirmelere katılamazlar. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
 


C) İSTENİLEN BELGELER:

1) Beyan Formu (okunaklı ve eksiksiz doldurulmalıdır.) için tıklayınız.

2) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya geçici mezuniyet belgesi.
 
3) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi.
 
4) Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı)

5) Kamu görevlileri etik sözleşmesi (aday tarafından imzalanmış şekilde) için tıklayınız.
 
6) Erkek adaylar için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi.

Halen askerlik görevinde bulunan adaylar ayrıca muhtemel terhis tarihlerini de içerir bir dilekçeyi de istenilen belgeler arasında göndermeleri gerekmektedir. Bu adayların atama işlemleri terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlığımıza başvurmaları halinde gerçekleştirilecektir.
 
7) 4 adet vesikalık fotoğraf (Erkek adaylar için gömlek ve kravatlı olmalı, ayrıca her fotoğrafın arkasına ad-soyadı yazılmalıdır.)
 
8) Mal bildirim beyannamesi için tıklayınız.
 
“Mal Bildirim Beyannamesi” A4 boyutundaki kapalı zarf içerisinde gönderilmeli ya da teslim edilmelidir. Söz konusu zarf üzerine aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır.
 

DÜZENLEYENİN    :

Adı Soyadı                 :
Atanacağı Unvan        :
Beyan Niteliği            : Genel Beyan (İşe giriş)
Düzenleme Tarihi       :
İmzası                         :
 
Belgelerini posta ya da kargo yolu ile gönderecek adayların diğer belgelerini mal bildiriminin bulunduğu kapalı zarf içerisine koymamaları gerekmektedir.

NOT 1: Yedek listesinde yer alan adayların bu aşamada evrak göndermelerine gerek bulunmamaktadır. Yedek adaylara sıra gelmesi halinde, irtibata geçilecektir.
 
NOT 2: Bakanlığımıza yerleştirmesi yapılan ve süresi içerisinde evrak tesliminde bulunan adayların kura çekim işlemi ve ataması arşiv araştırmalarının tamamlanmasına müteakip yapılacaktır. Ayrıca bu süre son evrak teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) ay sürmektedir.
 

Sözleşmeli Büro Personeli yerleşen asıl aday listesi için tıklayınız.
 
Sözleşmeli Büro Personeli yerleşen yedek aday listesi için tıklayınız.


 
İrtibat Tel: 0312-204-98-48
                                     94-78