Sözleşmeli Büro Personeli Yedek Adaylara İlişkin 6. Duyuru

22 Eylül 2022

Bakanlığımız Sözleşmeli Büro Personeli Pozisyonlarına yedek olarak yerleştirilmesi yapılan adayların aşağıdaki açıklamaları dikkatle okumaları gerekmektedir.
 
Çağırılacak yedek adaylara ilişkin liste için tıklayınız…
Atanma hakkından feragat etmek isteyen adaylar, ekte sunulan dilekçenin ıslak imzalı taranmış nüshasını persinav@ticaret.gov.tr adresine e-posta ile göndermelidir. Örnek feragat dilekçesi için tıklayınız…
 
AÇIKLAMALAR
 
A) Adayların atanabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri ve beyanlarını 29/09/2022 tarihi mesai saati bitimine kadar Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (Söğütözü Mah. 2176.Sk. No:63 PK: 06530 Çankaya/ANKARA) adresine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta yada kargodaki gecikmeler dikkate alınmaz. Süresinde belgelerini teslim etmeyen aday atanma hakkını kaybeder.
B) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış ise iptal edilir, bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamazlar. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
 
C) İstenilen Belgeler:
1) Beyan Formu için tıklayınız... (okunaklı ve eksiksiz doldurulmalıdır.)
2) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya geçici mezuniyet belgesi. (Lisede hazırlık okuyanlar veya Lisansüstü eğitim gören adayların, söz konusu belgelerini şu aşamada göndermesine gerek yoktur)
3) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi.
4) Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı)
5) Kamu görevlileri etik sözleşmesi (aday tarafından imzalanmış şekilde) için tıklayınız...
6) Erkek adaylar için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi.
Halen askerlik görevini ifa eden adaylar ayrıca muhtemel terhis tarihlerini de içerir bir dilekçeyi de istenilen belgeler arasında göndermeleri gerekmektedir. Bu adayların atama işlemleri terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlığımıza başvurmaları halinde gerçekleştirilecektir.
7) 4 adet vesikalık fotoğraf (Erkek adaylar için gömlek, kravatlı ve sakalsız olmalıdır. Her fotoğrafın arkasına adı soyadı yazılmalıdır.)
8) E- devlet üzerinden alınacak barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
9) Mal bildirim beyannamesi için tıklayınız...
“Mal Bildirim Beyannamesi” A4 boyutundaki kapalı zarf içerisinde gönderilmeli ya da teslim edilmelidir. Söz konusu zarf üzerine aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır.
NOT: Adayların Mal Bildirim Beyannamesini doldurmadan önce “Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik” i dikkatle okumaları gerekmektedir.
 
DÜZENLEYENİN     :

Adı Soyadı                 :

Atanacağı Unvan       : Sözleşmeli Büro Personeli

Beyan Niteliği            : Genel Beyan (İşe giriş)

Düzenleme Tarihi      :

İmzası                         :
Belgelerini posta ya da kargo yolu ile gönderecek adayların diğer belgelerini mal bildiriminin bulunduğu kapalı zarf içerisine  koymamaları gerekmektedir.
 
 
Bu ilan (duyuru) tebliğ mahiyetinde olup, ilgililere bilahare tebligat yapılmayacaktır.
 
 
 
 
ÖNEMLİ NOTLAR
 

  • Belgelerini elden teslim edecek adaylar için; Adaylar, evraklarını kendileri teslim edebilecekleri gibi, yakınları vasıtasıyla da teslim edebilirler.
  • Belgelerini posta/kargo yoluyla teslim edecek adaylar için; Adaylar evraklarının Bakanlığımıza teslim durumunu hizmet aldıkları posta/kargo firmalarından sorgulamalıdırlar.
  • Bakanlığımıza eksik evrak tesliminde bulunan adaylara, telefon veya e-mail yoluyla ulaşılacaktır. Evrakları eksiksiz olan adaylara herhangi bir dönüş yapılmayacaktır.

 
Sorularınız için irtibat numaraları:
 
Mal Bildirimi ile ilgili : 0312 204 9823
Atama ile ilgili (Eş durumu, yer değiştirme, eğitim vb) : 0312 204 8414 / 9445 / 9758 / 9746