Sözleşmeli Büro Personeli Yedek Adaylara İlişkin 2. Duyuru

16 Mayıs 2022


 
Bakanlığımız Sözleşmeli Büro Personeli Pozisyonlarına yedek olarak yerleştirilmesi yapılan adayların aşağıdaki açıklamaları dikkatle okumaları gerekmektedir.
Evrak teslim etmeyen adayların yerine çağırılacak yedek adaylara ilişkin liste için tıklayınız…
Örnek feragat dilekçesi için tıklayınız…
 
AÇIKLAMALAR
 
A) Adayların atanabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri ve beyanlarını 27.05.2022 tarihi mesai saati bitimine kadar Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (Söğütözü Mah. 2176.Sk. No:63 PK: 06530 Çankaya/ANKARA) adresine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta ya da kargodaki gecikmeler dikkate alınmaz. Belirtilen sürede belgelerini teslim etmeyen aday atanma hakkını kaybeder.
 
B) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış ise iptal edilir, bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamazlar. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
 
C) İstenilen Belgeler:
1) Beyan Formu (okunaklı ve eksiksiz doldurulmalıdır.) için tıklayınız...
2) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya geçici mezuniyet belgesi.
3) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi.
4) Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı)
5) Kamu görevlileri etik sözleşmesi (aday tarafından imzalanmış şekilde)
6) Erkek adaylar için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi.
Halen askerlik görevini ifa eden adaylar ayrıca muhtemel terhis tarihlerini de içerir bir dilekçeyi de istenilen belgeler arasında göndermeleri gerekmektedir. Bu adayların atama işlemleri terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlığımıza başvurmaları halinde gerçekleştirilecektir.
7) 4 adet vesikalık fotoğraf (Erkek adaylar için gömlek, kravatlı ve sakalsız olmalıdır. Her fotoğrafın arkasına adı soyadı yazılmalıdır.)
8) Mal bildirim beyannamesi için tıklayınız...
“Mal Bildirim Beyannamesi” A4 boyutundaki kapalı zarf içerisinde gönderilmeli ya da teslim edilmelidir. Söz konusu zarf üzerine aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır.
 
DÜZENLEYENİN     :

Adı Soyadı                 :

Atanacağı Unvan       :

Beyan Niteliği                       : Genel Beyan (İşe giriş)

Düzenleme Tarihi      :

İmzası                         :
 
Belgelerini posta ya da kargo yolu ile gönderecek adayların diğer belgelerini mal bildiriminin bulunduğu kapalı zarf içerisine koymamaları gerekmektedir.
 
 
Not: Bakanlığımıza yerleştirilmesi yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri doğrultusunda yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucuna göre işlemler tekemmül ettirilecektir.
 
Not 2: Listede ismi olmayan yedek adaylar bu aşamada evrak tesliminde bulunmayacak olup sıralaması gelen yedek adaylara ilişkin Bakanlığımız web sayfasından ayrıca duyuru yapılacaktır.
 
 
Bu ilan (duyuru) tebliğ mahiyetinde olup, ilgililere bilahare tebligat yapılmayacaktır.