Sözleşmeli Bilişim Personeli Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru

08 Aralık 2023

Bakanlığımızca 02.10.2023-05.10.2023 tarihleri arasında Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı için yapılan sözlü sınav sonuçları belirlenmiştir.
 
Atanmaya hak kazanan adayların aşağıdaki açıklamaları dikkatle okumaları gerekmektedir.
 

 
  • Asıl olarak başarılı olan adayların atanabilmeleri için Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 9’uncu maddesinde yer alan; “Listede adı bulunan asıl adaylara en geç beş iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri gerekir.” hükmü gereği aşağıda yer alan belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.
İstenilen belgeler;
 
1- Beyan Formu için tıklayınız,
2- E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya geçici mezuniyet belgesi,
3- Nüfus Cüzdanı önlü arkalı fotokopisi,
4- 4.5x6 cm ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf,
5- Mal Bildirimi Beyannamesi için tıklayınız (kapalı zarf içerisinde gönderilmesi gerekmektedir)
6- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi için tıklayınız,
7- E-devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi,
8- E-devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi,
 
  • Adres: Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (Söğütözü Mahallesi Nizami Gencevi Caddesi 63/1 06530 Çankaya / ANKARA)
 
  • Yedek adaylara sıra gelmesi durumunda ayrıca bildirim yapılacaktır.

 
 
İletişim No: 0 312 204 9868/9826/7500