KPSS-2023/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMESİ KAPSAMINDA YAPILACAK ATAMALARA İLİŞKİN DUYURU

13 Şubat 2024

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, KPSS-2023/2 merkezi yerleştirmesi ile Bakanlığımıza Memur olarak yerleştirilen adayların ataması gerçekleştirilmiştir. Bu itibarla,
 

  1. Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine yerleşen adayların atama listesi için; tıklayınız.
  2. Ticaret İl Müdürlüklerine yerleşen adayların atama listesi için; tıklayınız.
  3. Serbest Bölge Müdürlüklerine yerleşen adayların atama listesi için; tıklayınız.
 
 
    ÖNEMLİ NOTLAR
 
  • Atama listelerinde isimleri yer alan adaylar; adreslerine yapılacak tebligatı bekleyebilecekleri gibi atama tebligatını beklemeksizin 14.02.2024 tarihinden itibaren görevlerine başlayabilecektir.
  •  Bakanlığımıza Memur olarak yerleştirildiği halde atama listelerinde isimleri yer almayan adaylara ilişkin Arşiv Araştırması süreci devam etmekte olup tamamlanmasını müteakip bilahare bildirim yapılacaktır.  
  • Merkez Teşkilatına yerleşen adaylara ilişkin atama süreci ayrıca takip edilmekte olup atanacak adaylara bilahare bildirim yapılacaktır.