Kpss-2023/2 Merkezi Yerleştirmesi Kapsamında Bakanlığımıza Yerleştirilen 1.500 Memur Alımına İlişkin Duyuru

09 Ocak 2024

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, KPSS-2023/2 merkezi yerleştirmesi ile Bakanlığımıza Memur olarak yerleştirilen aday listesi için; tıklayınız.
 
AÇIKLAMALAR
 
A) Yerleştirilen adayların atanabilmeleri için istenilen belgeleri ve beyanlarını, 26.01.2024 günü saat: 18.00’e kadar, Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Caddesi 63/1 06530 Çankaya/ANKARA) adresine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta ya da kargodaki gecikmeler dikkate alınmaz. Belirtilen sürede belgelerini teslim etmeyen adaylar atanma hakkını kaybeder.
 
B) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların, yerleştirme işlemi geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Söz konusu adaylar, Bakanlık tarafından yapılacak olan açıktan atamalara başvuramazlar. Bu kişiler hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
 
C) İstenilen Belgeler:
 
a) Zorunlu Belgeler:
 
1) Beyan Formu, (okunaklı ve eksiksiz doldurulmalıdır) tıklayınız
2) Bakanlığımıza yerleştirildiğinize ilişkin ÖSYM sonuç belgesinin çıktısı,
3) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya geçici mezuniyet belgesi,
4) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi,
5) Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı),
6) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (aday tarafından imzalanmış şekilde), tıklayınız
7) Erkek adaylar için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi,
Not: Halen askerlik görevini ifa eden adayların muhtemel terhis tarihlerini de içerir bir dilekçeyi istenilen belgeler arasında göndermeleri gerekmektedir. Bu adayların atama işlemleri terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlığımıza başvurmaları halinde gerçekleştirilecektir.
8) 2 adet vesikalık fotoğraf (Erkek adaylar için gömlek ve kravatlı olmalıdır. Her fotoğrafın arkasına TC Kimlik Numarası, adı ve soyadı yazılmalıdır.),
9) Mal bildirim beyannamesi, tıklayınız
Not: Mal Bildirim Beyannamesi, A4 boyutundaki kapalı zarf içerisinde gönderilmeli ya da teslim edilmelidir. Söz konusu zarf üzerine aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır:
 
 
DÜZENLEYENİN    :
Adı Soyadı                 :
Atanacağı Unvan        :
Beyan Niteliği            : Genel Beyan (İşe giriş)
Düzenleme Tarihi       :
İmzası                         :
 
Mal Bildirimine İlişkin Rehber için tıklayınız
Not: Bildirilecek herhangi bir mal varlığının bulunmaması halinde, mal bildirimi formunun ad, soyad bilgileri yazılmak suretiyle imzalı bir şekilde düzenlenip gönderilmesi ya da elden teslim edilmesi gerekmektedir.
 
Mal Bildirimlerinin gizliliği nedeniyle, belgelerini posta ya da kargo yolu ile gönderecek adayların, mal bildiriminin bulunduğu kapalı zarfın içerisinde başka herhangi bir belge bulundurmamaları rica olunur.
 
b) İsteğe Bağlı Belgeler:
 
1) Ortaokul veya lisede hazırlık sınıfı okuduğunu beyan eden adayların hazırlık sınıfı okuduklarını gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti ya da lise diplomasında 3+1 şeklinde ibare olan adayların diplomasının onaylı sureti (Söz konusu belgenin aslı ile birlikte fotokopisini ibraz etmeleri durumunda “Bakanlık” tarafından onaylanması mümkün olabilecektir.)
2) Lisans eğitiminden sonra Yüksek Lisans ve/veya Doktora eğitimini tamamlamış adayların bu durumlarını gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti.
 
Not: Yukarıda sayılan isteğe bağlı belgelerin, göreve başlanıldıktan sonra teslim edilmesi mümkündür.
 
DİKKAT:
 
1- İstenilen belgelerin duyuruda belirtilen sıra numarasına göre düzenlenip teslim edilmesi önemle rica olunur.
a) Belgelerini elden teslim edecek adaylar, belgelerini şahsen teslim edebilecekleri gibi yakınları vasıtasıyla da teslim edilmesini sağlayabilir.  
b) Belgelerini posta/kargo yoluyla teslim edecek adaylar, belgelerinin Bakanlığımıza teslim edilme durumunu hizmet aldıkları posta/kargo firmalarından sorgulamalıdır.
2- Bakanlığımıza teslim edilen belgelerinde eksiklik bulunduğu anlaşılan adaylara, telefon yoluyla ulaşılacak olup belgelerinde eksiklik bulunmayan adaylara ise herhangi bir dönüş yapılmayacaktır.
3- Bakanlığımıza yerleştirilen adaylar hakkında, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri doğrultusunda Arşiv Araştırması yaptırılacaktır.
4- Adayların adreslerine ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
 
Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)
Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Caddesi 63/1 06530
Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 204 7917/9465/9826/7839/7500