Bakanlığımıza Yerleştirilmesi Yapılan Sözleşmeli Büro Personeli Adaylarına İlişkin Duyuru

29 Mart 2022

 
 
Bakanlığımız Sözleşmeli Büro Pozisyonlarına yerleştirilmesi yapılan adayların aşağıdaki açıklamaları dikkatle okumaları gerekmektedir.
 
Bakanlığımıza yerleştirilmesi yapılan adaylar için;
 
Sözleşmeli büro personeli (Merkez) için tıklayınız…
Sözleşmeli büro personeli (Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri) için tıklayınız…
Sözleşmeli büro personeli (Ticaret İl Müdürlükleri) için tıklayınız…
 
 
AÇIKLAMALAR
 
A) Adayların atanabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri ve beyanlarını 13.04.2022 tarihi mesai saati bitimine kadar Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (Söğütözü Mah. 2176.Sk.No:6306530 Çankaya/ANKARA) adresine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta ya da kargodaki gecikmeler dikkate alınmaz. Belirtilen sürede belgelerini teslim etmeyen aday atanma hakkını kaybeder.
 
B) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış ise iptal edilir, bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamazlar. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
 
C) İstenilen Belgeler:
1) Beyan Formu (okunaklı ve eksiksiz doldurulmalıdır.) için tıklayınız.
2) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya geçici mezuniyet belgesi.
3) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi.
4) Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı)
5) Kamu görevlileri etik sözleşmesi (aday tarafından imzalanmış şekilde) için tıklayınız.
6) Erkek adaylar için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi.
Halen askerlik görevini ifa eden adaylar ayrıca muhtemel terhis tarihlerini de içerir bir dilekçeyi de istenilen belgeler arasında göndermeleri gerekmektedir. Bu adayların atama işlemleri terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlığımıza başvurmaları halinde gerçekleştirilecektir.
7) 4 adet vesikalık fotoğraf (Erkek adaylar için gömlek, kravatlı ve sakalsız olmalıdır. Her fotoğrafın arkasına adı soyadı yazılmalıdır.)
8) Mal bildirim beyannamesi için tıklayınız.
“Mal Bildirim Beyannamesi” A4 boyutundaki kapalı zarf içerisinde gönderilmeli ya da teslim edilmelidir. Söz konusu zarf üzerine aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır.
 
DÜZENLEYENİN     :

Adı Soyadı                 :

Atanacağı Unvan       :

Beyan Niteliği                       : Genel Beyan (İşe giriş)

Düzenleme Tarihi      :

İmzası                         :
 
Belgelerini posta ya da kargo yolu ile gönderecek adayların diğer belgelerini mal bildiriminin bulunduğu kapalı zarf içerisine koymamaları gerekmektedir.
 
 
Not: Bakanlığımıza yerleştirilmesi yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri doğrultusunda Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması yaptırılması akabinde atama işlemleri gerçekleşecektir.
 
Not 2 :Yedek adaylar bu aşamada evrak tesliminde bulunmayacak olup sıralaması gelen ve atanmaya hak kazanan yedek adaylara ilişkin Bakanlığımız web sayfasından ayrıca duyuru yapılacaktır.