Bakanlığımız Döner Sermaye Teşkilatı Birimlerinde İstihdam Edilecek Sürekli İşçi Kadrosuna Atanmasına İlişkin Duyuru Metni

04 Kasım 2021

BAKANLIĞIMIZ DÖNER SERMAYE TEŞKILATI BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA ATANMASINA İLİŞKİN DUYURU METNİ

Bakanlığımız Döner Sermaye Teşkilatına Sürekli İşçi Kadrosunda (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Beden İşçisi hizmet türünde) çalıştırılmak üzere atamaları yapılan adayların  listesi aşağıda yer almaktadır.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ataması için tıklayınız

Beden İşçisi ataması için tıklayınız

Ataması yapılan adaylar tebligat işlemini beklemeden duyuru tarihi itibarıyla atandıkları birimlere giderek görevlerine başlayabilirler.

Ayrıca  daha önce Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan genel açıklamaların 11. maddesi kapsamında ataması yapılanlardan  30 gün içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.