3713 Sayılı Kanun Kapsamında Bakanlığımıza Yerleştirilmesi Yapılan Adaylar Hakkında Duyuru

06 Aralık 2022

Bakanlığımıza yerleştirilmesi yapılan adayların aşağıdaki açıklamaları dikkatle okumaları gerekmektedir.
 
Bakanlığımıza Yerleştirilmesi Yapılan Adaylar İçin Tıklayınız.
 
AÇIKLAMALAR
 
A) Adayların atanabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri ve beyanlarını 16.12.2022 tarihi mesai saati bitimine kadar Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya/ANKARA) adresine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta ya da kargodaki gecikmeler dikkate alınmaz. Belirtilen sürede belgelerini teslim etmeyen aday atanma hakkını kaybeder.
 
B) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış ise iptal edilir, bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamazlar. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
 
C) İstenilen Belgeler:

 1. Beyan Formu (okunaklı ve eksiksiz doldurulmalıdır.)  Beyan formu için Tıklayınız. 
 2. E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya geçici mezuniyet belgesi. 
 3. E-devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi. 
 4. Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı) 
 5. Kamu görevlileri etik sözleşmesi (aday tarafından imzalanmış şekilde) için TIklayınız. 
 6. Erkek adaylar için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi.
  Halen askerlik görevini ifa eden adaylar ayrıca muhtemel terhis tarihlerini de içerir bir dilekçeyi de istenilen belgeler arasında göndermeleri gerekmektedir. Bu adayların atama işlemleri terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlığımıza başvurmaları halinde gerçekleştirilecektir. 
 7. 4 adet vesikalık fotoğraf (Erkek adaylar için gömlek, kravatlı ve sakalsız olmalıdır. Her fotoğrafın arkasına adı soyadı yazılmalıdır.) 
 8. Bakanlığımıza yerleştirildiğinize ilişkin sonuç belgesinin internet çıktısı. 
 9. Mal bildirim beyannamesi için Tıklayınız.

(Sürekli İşçi olarak yerleştirilen adayların mal bildirim beyannamesi göndermesine gerek yoktur.)
 
“Mal Bildirim Beyannamesi” A4 boyutundaki kapalı zarf içerisinde gönderilmeli ya da teslim edilmelidir. Söz konusu zarf üzerine aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır.
 
DÜZENLEYENİN       :

Adı Soyadı                 :

Atanacağı Unvan       :

Beyan Niteliği                       : Genel Beyan (İşe giriş)

Düzenleme Tarihi      :

İmzası                        :
 
Belgelerini posta ya da kargo yolu ile gönderecek adayların diğer belgelerini mal bildiriminin bulunduğu kapalı zarf içerisine koymamaları gerekmektedir.
 
İletişim No: 0312-204-7839