2828 Sayılı Kanun Kapsamında Bakanlığımıza Yerleştirilmesi Yapılan Adaylar Hakkında Duyuru

10 Mayıs 2023

Bakanlığımıza yerleştirilmesi yapılan adayların aşağıdaki açıklamaları dikkatle okumaları gerekmektedir.
2828 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımıza yerleştirilen adaylar için tıklayınız...
 
AÇIKLAMALAR
 
A) Adayların atanabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri ve beyanlarını 24.05.2023 tarihi mesai saati bitimine kadar Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (Söğütözü Mah. 2176. Sk. No: 63 06530 Çankaya/ANKARA) adresine elden ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta ya da kargodaki gecikmeler dikkate alınmaz. Belirtilen sürede belgelerini teslim etmeyen aday atanma hakkını kaybeder.
B) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış ise iptal edilir, bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamazlar. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

İSTENİLEN BELGELER
 
1- Beyan Formu  (Tıklayınız!)
2- Bakanlığımıza yerleştirmenin yapıldığına ilişkin belge veya internet çıktısı
3- En son öğrenim durumunu gösterir diploma aslı, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı suretleri. (e-devlet çıktısı geçerlidir)
4- Adli sicil kaydı belgesi (e-devlet çıktısı geçerlidir)
5- Nüfus cüzdanı fotokopisi
6- Erkek adaylar için Askerlik durumunu gösterir belge (e-devlet çıktısı geçerlidir)
7- 6 (altı) adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş ve 4,5x6 cm ebadında olmalıdır)  
8- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi. (Tıklayınız!)
9- Mal bildirim beyannamesi (Tıklayınız!)
 
“Mal Bildirim Beyannamesi” A4 boyutundaki kapalı zarf içerisinde gönderilmeli ya da teslim edilmelidir. Söz konusu zarf üzerine aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır.
 
DÜZENLEYENİN      :

Adı Soyadı                 :

Atanacağı Unvan       :

Beyan Niteliği             : Genel Beyan (İşe giriş)

Düzenleme Tarihi       :

İmzası                         :
 
Belgelerini posta ya da kargo yolu ile gönderecek adayların diğer belgelerini mal bildiriminin bulunduğu kapalı zarf içerisine koymamaları gerekmektedir.
 
Bu ilan (duyuru) tebliğ mahiyetinde olup, ilgililere bilahare tebligat yapılmayacaktır.
 
İletişim No: 0312 204 75 00/7839/9553