21.03.2021 Tarihinde Yapılan Ticaret Denetmen Yardımcılığı Sınavı Sonucunda Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylar Hakkında Duyuru

06 Nisan 2021


Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylar ve Sözlü Sınav Tarihleri İçin Tıklayınız!

Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 13.04.2021 tarihi mesai bitimine kadar itiraz konusu açıkça belirtilmek suretiyleBakanlığımıza dilekçe ile yapılabilecektir.

Adaylar sözlü sınavda yanlarında T.C kimlik belgesi ve HES kodu bulundurmak zorundadır.

NOT: Ticaret Denetmenliği Yönetmeliğinin ‘’Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi’’ başlıklı 13 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan; Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sözlü sınava çağrılır. Hükmüne istinaden üç katından fazla aday sözlü sınava çağrılmıştır.
 
İletişim No: 03122049822