2022 Yılı Sözleşmeli Personel Atama Onayına İlişkin Duyuru

17 Ağustos 2022

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında çalıştırılmak üzere, Bakanlığımızca yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olarak, 04.08.2022 tarihinde yapılan kura sonucuna göre görev yerleri belirlenen Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru ve Sözleşmeli Muayene Memuru unvanına yerleştirilen adayların 16.08.2022 tarihli onay ile atamaları yapılmış olup isim listesi;
 
Sözleşmeli Gümrük Muhafaza Memuru için TIKLAYINIZ.
Sözleşmeli Muayene Memuru için TIKLAYINIZ.
 
Adaylar kendilerine yapılacak tebligatı beklemeden belirlenen görev yerlerine başlayabilirler.