2022 Yılı Görevde Yükselme Yazılı Sınavına Katılacak ve Katılamayacak Aday Listesi ile Sınav Ücretinin Yatırılması ve Yazılı Sınava İlişkin Diğer Hususlar

18 Ekim 2022

1- Görevde Yükselme Yazılı Sınavına Katılacak ve Katılamayacak Aday Listesi
 
26.11.2022 Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacak olan Görevde Yükselme Sınavına katılacak ve katılamayacaklara ait listeler aşağıda belirtilmiştir.
 
Görevde Yükselme Yazılı Sınavına katılacak aday listesi için TIKLAYINIZ!
 
Görevde Yükselme Yazılı Sınavına katılamayacak aday listesi için TIKLAYINIZ!
 
2- İtirazlara İlişkin Hususlar
 
Görevde yükselme sınavına katılamayacak aday listesine yapılacak itirazlara ilişkin dilekçelerin 17.10.2022-21.10.2022 (5 iş günü) tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğüne iletilmek üzere adayların görev yaptıkları Birimlere iletilmesi, Birimlerin de dilekçelerde yer alan bilgileri aşağıda belirtilen tabloya işleyerek, dilekçeler ile birlikte EBYS ortamında Personel Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.
 
Örnek tablo için TIKLAYINIZ!
 
21.10.2022 tarihinden sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 
3- Sınav Merkezi Değişikliğine İlişkin Hususlar
 
Adaylar çalıştıkları birimlere göre sınav ilanında belirtilen sınav merkezlerinde sınava girecek olup; geçici görev, ücretsiz izin ve tayin mazeretleri olanlar 21.10.2022 tarihine kadar dilekçe ile Birimlerine başvurmaları, Birimlerin de söz konusu dilekçeleri EBYS ortamında Personel Genel Müdürlüğüne iletmeleri halinde sınav yeri değişikliği talepleri değerlendirilebilecektir.
 
21.10.2022 tarihinden sonraki talepler karşılanmayacaktır.
 
4- Sınav Ücretinin Yatırılması
 
Sınava katılması uygun görülen adaylar 24.10.2022-28.10.2022 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi’nin https://tbgys.istanbul.edu.tr/ web sitesi üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 375,00.- (ÜçYüzYetmişBeş) Türk Lirası sınav katılım ücreti ödeyeceklerdir.
 
Başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir.
 
Sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran veya işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücret iade edilmeyecektir. Sınav katılım ücretlerinin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaylara ait olup, bu konuda adayların gerekli dikkat ve özeni göstermeleri gerekmektedir.
 
Ödemenin nasıl yapılacağına ilişkin kılavuz için TIKLAYINIZ!
 
5-Yazılı Sınava İlişkin Diğer Hususlar
 
Yazılı sınav tüm unvanlarda test usulünde yapılacak olup, adaylara 80 (Seksen) soru yöneltilecektir. Sınav süresi 125 (Yüzyirmibeş) dakikadır.
 
Sınava giriş belgeleri 21.11.2022-26.11.2022 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi’nin https://tbgys.istanbul.edu.tr/ web sitesi üzerinden adayların erişimine açılacaktır.
 
Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dileriz.
 
 
İletişim Telefon Numaraları:
0312 204 9528- 9517- 8383- 9815