2022/1 Ösym Merkezi Yerleştirmesi İle Bakanlığımıza Tüketici Hakem Heyeti Raportörü Olarak Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyur

03 Ağustos 2022

 
AÇIKLAMALAR
 
A) Adayların atanabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri ve beyanlarını 05.08.2022 tarihi mesai saati bitimine kadar Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (Söğütözü Mah. 2176.Sk. No:6306530 Çankaya/ANKARA) adresine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta ya da kargodaki gecikmeler dikkate alınmaz. Belirtilen sürede belgelerini teslim etmeyen aday atanma hakkını kaybeder.
 
B) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış ise iptal edilir, bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamazlar. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
 
C) İstenilen Belgeler:
 
1) Beyan Formu (okunaklı ve eksiksiz doldurulmalıdır.) TIKLAYINIZ.
 
2) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya geçici mezuniyet belgesi.
 
3) E-devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi.
 
4) Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı)
 
5) Kamu görevlileri etik sözleşmesi (aday tarafından imzalanmış şekilde) TIKLAYINIZ.
 
6)Erkek adaylar için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi.


Halen askerlik görevini ifa eden adaylar ayrıca muhtemel terhis tarihlerini de içerir bir dilekçeyi de istenilen belgeler arasında göndermeleri gerekmektedir. Bu adayların atama işlemleri terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlığımıza başvurmaları halinde gerçekleştirilecektir.
 
 
7) 4 adet vesikalık fotoğraf (Erkek adaylar için gömlek, kravatlı ve sakalsız olmalıdır. Her fotoğrafın arkasına adı soyadı yazılmalıdır. Fotoğrafların biyometrik olması zorunlu değildir.)
 
8) Mal bildirim beyannamesi TIKLAYINIZ.
 
“Mal Bildirim Beyannamesi” ,A4 boyutundaki kapalı zarf içerisinde gönderilmeli ya da teslim edilmelidir. Söz konusu zarf üzerine aşağıdaki bilgiler yazılmalıdır.
 
 
DÜZENLEYENİN     :

Adı Soyadı                 :

Atanacağı Unvan       :

Beyan Niteliği           : Genel Beyan (İşe giriş)

Düzenleme Tarihi      :

İmzası                         :
 
Belgelerini posta ya da kargo yolu ile gönderecek adayların diğer belgelerini mal bildiriminin bulunduğu kapalı zarf içerisine koymamaları gerekmektedir.
 
9) Ortaokul veya lisede hazırlık okuduğunu beyan eden adayların hazırlık okuduklarını belirtir belgenin aslı veya onaylı sureti (Söz konusu belgenin aslı ile birlikte fotokopisini ibraz etmeleri durumunda “Bakanlık” tarafından onaylanması mümkün olabilecektir)
 
10) Lisans eğitiminden sonra Yüksek Lisans ve/veya doktora eğitimini tamamlamış adayların bu durumlarını belirtir belgenin aslı ve onaylı sureti
 
11) ÖSYM tarafından Bakanlımıza yerleştirildiğinize ilişkin sonuç belgesinin çıktısı.
 
Belgelerini elden teslim edecek adaylar için; Adaylar, evraklarını kendileri teslim edebilecekleri gibi, yakınları vasıtasıyla da teslim edebilirler.
Belgelerini posta/kargo yoluyla teslim edecek adaylar için; Adaylar evraklarının Bakanlığımıza teslim durumunu hizmet aldıkları posta/kargo firmalarından sorgulamalıdırlar.
Bakanlığımıza eksik evrak tesliminde bulunan adaylara, telefon veya e-mail yoluyla ulaşılacaktır.
Evrakları eksiksiz olan adaylara herhangi bir dönüş yapılmayacaktır.
Bakanlığımıza yerleştirilen adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri doğrultusunda Arşiv Araştırması yaptırılacak olup, atamaya ilişkin süreçler, Arşiv Araştırması sonucuna göre tekemmül edecektir.
 
Tüketici Hakem Heyeti Raportörü olarak yerleştirilen aday listesi için TIKLAYINIZ.

Mal Bildirimi ile ilgili sorularınız için: 0312 204 9823
Atama ile ilgili sorularınız için (eğitim, tayin talebi vb) :
0312 204 9080  9113 / 9566 / 9754 / 9786
Evrak Teslim edilip edilmediğine ilişkin sorularınız için: 0312 204 9536 / 7914 / 9480