20.11.2022 Tarihinde Yapılan Ticaret Denetmen Yardımcısı Yazılı Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru

25 Kasım 2022
20.11.2022 Tarihinde Yapılan Ticaret Denetmen Yardımcısı Yazılı Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru

1) Sözlü sınava katılacak adaylar ve sözlü sınav tarihleri için tıklayınız!
Sözlü Sınav Adresi:
 (Eskişehir yolu yerleşkesi) Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km. 06800      
  Çankaya / ANKARA

2) Yazılı sınav sonuçları için tıklayınız!
Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine https://sem.asbu.edu.tr/tr/duyuru/tdys-sonuclara-itiraz-sureci-hk adresinden yapılan açıklamalar takip edilerek 05.12.2022 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.

Yazılı Sınav Sonuçlarına İtiraz Kılavuzu için tıklayınız!

İtiraz İletişim No: (0312)-596-45-88
                              (0312)-596-45-15
                              asbusem@asbu.edu.tr

(Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)
NOT:
 
  • Ticaret Denetmenliği Yönetmeliğinin ‘’Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi’’ başlıklı 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan; “Yazılı sınavda başarılı olabilmek için her sınav grubundan yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az yetmiş puan olması gereklidir.” Hükmüne istinaden yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilmiş olup, yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konu grubundan (Alan Bilgisi ve Genel Ekonomi Bilgisi) en az 60 (altmış) puan alınması ve bunların ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.
 
  • Ticaret Denetmenliği Yönetmeliğinin ‘’Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi’’ başlıklı 13 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan; “Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sözlü sınava çağrılır.” Hükmüne istinaden Kamu Yönetimi ve Maliye bölümlerinden ilan edilen kontenjan sayısının üç katından fazla aday sözlü sınava çağrılmıştır. 
 
  • İptal edilen sorular;
 
Bölümü A Kitapçığı Soru Numarası B Kitapçığı Soru Numarası
Kimya 66 78
Kimya Mühendisliği 55,73 67,53
Genel Ekonomi 10 18
Biyoloji 64,77 76,57
 
 
İptal edilen sorulara tekabül eden puanlar EŞİT OLARAK diğer sorulara dağıtılmıştır.