15.05.2022 Tarihinde Yapılan Ticaret Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınav Sonucunda Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylara İlişkin Duyuru

06 Haziran 2022

 

  • Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar için tıklayınız!
  • Sözlü sınav için çağrılan adaylardan kendi el yazılarıyla bir sayfayı geçmeyecek şekilde kompozisyon biçiminde hazırladıkları kısa öz geçmişlerini sözlü sınava katılacakları tarihte sınav görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir.
            Öz geçmiş formu için tıklayınız!
  • Adaylar yazılı sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
 
Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliğinin ‘Yazılı Sınav’başlıklı 10 uncu maddesinin; ‘’ Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için her konu grubundan en az altmış puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir. ‘’ hükmüne istinaden değerlendirme yapılmıştır.
 
Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliğinin ‘’Sözlü Sınav’’ başlıklı 11 inci maddesinin; ‘’Sözlü sınava, öğrenim dalları itibarıyla yazılı sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday, öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı çağrılır. Ancak yazılı sınavda başarılı olan aday sayısının, ilan edilen kadronun üç katının altında olması halinde başarılı olan tüm adaylar sözlü sınava çağrılır.’’ Hükmüne istinaden Uluslararası İlişkiler ve İktisat bölümünde yazılı sınav sonucuna göre başarılı olan tüm adaylar sözlü sınava çağrılmıştır.
 
  • Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine https://aybu.edu.tr/siyasal/tr/duyurular adresinden yapılan açıklamalar takip edilerek 10.06.2022 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.
 
İtiraz İletişim No: 0312-906-1747/1749
 
  • Sözlü Sınav Yeri: (Söğütözü Yerleşkesi) Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya / ANKARA
 
  • Adaylar sözlü sınavda yanlarında T.C kimlik belgesi bulundurmak zorundadır.