14.09.2023 Tarihinde Sözlü Sınav Sonuçları Açıklanan Ticaret Denetmen Yardımcılarının Tercih İşlemlerine İlişkin Duyuru

06 Ekim 2023

        Bakanlığımızca taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere, 31.07.2023-08.08.2023 tarihleri arasında  sözlü sınavı  gerçekleştirilen Ticaret Denetmen Yardımcılığı  sınavında başarılı olarak, Ticaret Denetmen Yardımcısı olmaya hak kazanan adayların ekli listelerde belirlenmiş idarelere hizmet ihtiyacı çerçevesinde  atanması planlanmıştır.
      Bu kapsamda her adayın, okul mezuniyet bölümlerine göre belirlenen listelerde  yer alan idarelerin tamamını (SADECE KENDİ OKUL DURUMLARINA GÖRE BELİRTİLEN İDARELER TERCİH EDİLEBİLECEKTİR.) tercih etmeleri gerekmektedir. Ziraat Müh.(15 idare) , Kimya Müh.(10 idare), Kimya (6 idare),  Gıda Müh,(13 idare),  Tekstil Müh. ( 7 idare)  ve Biyoloji (4 idare) bulunmakta olup, tercih edilen idareler tercih sırası belirtilmek suretiyle  ekte örnekleri gönderilen dilekçe doldurularak (adı soyadı tarih ve ıslak imzalı olarak) en geç 12.10.2023 tarihi saat 17.00’a kadar S.Yesilbas@ticaret.gov.tr mail adresine ve aslının aşağıdaki iletişim adresine posta/kargo yoluyla iletilmesini rica ederiz.  (Tereddüt edilen hususlarda aşağıda belirtilen telefon numaraları ile irtibata geçilebilir.)

Not: 1- Mazereti (eş durumu , sağlık mazereti vs.) bulunanların, mazeretlerini gösterir resmi belge ekleyerek, dilekçe ile yukarıda belirtilen mail adresine ve posta/kargo yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ :
Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)
Söğütözü mah. 2176 sok. No:63  06530
Çankaya /ANKARA
Tel: +90 312 204 98 54
        +90 312 204 98 14
        +90 312 204 92 06
 
Ziraat Mühendisliği Bölümü mezunu dilekçe örneği için tıklayınız.
Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu dilekçe örneği için tıklayınız.
Kimya Bölümü mezunu dilekçe örneği için tıklayınız.
Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu dilekçe örneği için tıklayınız.
Tekstil Mühendisliği Bölümü mezunu dilekçe örneği için tıklayınız.
Biyoloji Bölümü mezunu dilekçe örneği için tıklayınız.