115 Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınav Sonuçları

22 Eylül 2021

16.03.2021-26.03.2021 tarihleri arasında yapılan Sürekli İşçi sözlü sınavı sonucunda oluşan asıl ve yedek aday listeleri için ilgili unvanların üzerine tıklayınız.
 
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Asıl liste için tıklayınız)
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Yedek liste için tıklayınız)
Beden İşçisi (Asıl Liste için tıklayınız)
Beden İşçisi (Yedek Liste için tıklayınız)
 
AÇIKLAMALAR (Lütfen açıklamaları dikkatle okuyunuz)
Bakanlığımız Döner Sermaye Teşkilatlarına Sürekli İşçi olarak atanmaya hak kazanan adayların aşağıdaki açıklamaları dikkatle okumaları gerekmektedir.
1. Adayların atanabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri ve beyanlarını 08.10.2021 tarihi mesai bitimine kadar Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (Söğütözü Mah. 2176 Sk. No: 63 06530 Çankaya/ANKARA) adresine elden, posta ya da kargo yoluyla ulaştırmaları zorunludur. Posta ya da kargodaki gecikmeler dikkate alınmaz. Belirtilen sürede belgelerini teslim etmeyen aday atanma hakkını kaybeder.
2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
3. Atama için öngörülen koşulları karşılamayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybederler.
4. Yedek listedeki adayların şu aşamada herhangi bir belge göndermelerine gerek yoktur. Asıl adayların evrak teslimini müteakip kendileri ile iletişime geçilecektir.
 
 
İletişim:
Telefon: 0312 204 7727 - 204 9528
 
  
GEREKLİ BELGELER

Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına atanmaya hak kazananlar için;

1. EK 1 No’lu Dilekçe (Tıklayınız)
2. Diploma ve geçici mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı geçerlidir)
Belgelerini posta ya da kargo yoluyla gönderecek adaylar için; Diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin ‘Mezun Olduğu Eğitim Kurumu’ ya da ‘Noter tarafından onaylanmış suretini göndermeleri gerekmektedir. Onaylanmış suretin A4 boyutunda, ıslak imzalı ve mühürlü olması gerekmektedir. Onaylanmış suretin fotokopileri kabul edilmeyecektir.
Belgelerini elden teslim edecek adaylar için; İlgilinin diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte A4 boyutunda fotokopisini ibraz etmesi durumunda ‘Bakanlık’ tarafından onaylanması mümkün olabilecektir.
3. Adli sicil ve arşiv araştırması kaydı belgesi (e-devlet çıktısı geçerlidir)
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi (önlü-arkalı)
5. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı geçerlidir)
Belgelerini posta ya da kargo yoluyla gönderecek adaylar için; Askerlik durum belgesinin (terhis, tecil, muaf ya da halen asker) aslı ya da Askerlik Şubesince onaylı sureti.
Belgelerini elden teslim edecek adaylar için; İlgilinin askerlik durum belgesinin aslı ile birlikte A4 boyutunda fotokopisini ibraz etmesi durumunda ‘Bakanlık’ tarafından onaylanması mümkün olabilecektir.
6. 4 adet vesikalık fotoğraf (Erkek adaylar için gömlek ve kravatlı)
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmadığına ilişkin Sosyal Güvenlik Merkezlerinden alınacak belge (e devlet çıktısı geçerlidir)
8. İşe göndermede öncelikli olanlar belgesine sahip olan adayların durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi
Belgelerini posta ya da kargo yoluyla gönderecek adaylar için; İşe göndermede öncelikli olanlar belgesinin aslı ya da Noter onaylı sureti.
Belgelerini elden teslim edecek adaylar için; İşe göndermede öncelikli olanlar belgesinin aslı ile birlikte A4 boyutunda fotokopisini ibraz etmesi durumunda ‘Bakanlık’ tarafından onaylanması mümkün olabilecektir.
9. Geçerlilik süresi devam eden Özel Güvenlik Kimlik Kartının (Silahlı) önlü arkalı fotokopisi (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)
10. Özel güvenlik hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sağlık Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde ‘özel güvenlik görevlisi olur’ şeklinde 23.09.2021 tarihi itibariyle Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden, Üniversite Hastanesinden veya Şehir Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu  (Psikiyatri, Nöroloji, Göz ve Kulak Burun Boğaz klinikleri zorunludur). Bu tarihten önce alınan Sağlık Kurulu Raporları kabul edilmeyecektir.

Beden İşçisi kadrolarına atanmaya hak kazananlar için;

1. EK 1 No’lu Dilekçe (Tıklayınız)
2. Diploma ve geçici mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı geçerlidir)
Belgelerini posta ya da kargo yoluyla gönderecek adaylar için; Diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin ‘Mezun Olduğu Eğitim Kurumu’ ya da ‘Noter tarafından onaylanmış suretini göndermeleri gerekmektedir. Onaylanmış suretin A4 boyutunda, ıslak imzalı ve mühürlü olması gerekmektedir. Onaylanmış suretin fotokopileri kabul edilmeyecektir.
Belgelerini elden teslim edecek adaylar için; İlgilinin diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte A4 boyutunda fotokopisini ibraz etmesi durumunda ‘Bakanlık’ tarafından onaylanması mümkün olabilecektir.
3. Adli sicil ve arşiv araştırması kaydı belgesi (e-devlet çıktısı geçerlidir)
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi (önlü-arkalı)
5. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı geçerlidir)
Belgelerini posta ya da kargo yoluyla gönderecek adaylar için; Askerlik durum belgesinin (terhis, tecil, muaf ya da halen asker) aslı ya da Askerlik Şubesince onaylı sureti.
Belgelerini elden teslim edecek adaylar için; İlgilinin askerlik durum belgesinin aslı ile birlikte A4 boyutunda fotokopisini ibraz etmesi durumunda ‘Bakanlık’ tarafından onaylanması mümkün olabilecektir.
6. 4 adet vesikalık fotoğraf (erkek adaylar için gömlek, kravatlı ve sakalsız)
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmadığına ilişkin Sosyal Güvenlik Merkezlerinden alınacak belge (e devlet çıktısı geçerlidir)
8. İşe göndermede öncelikli olanlar belgesine sahip olan adayların durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi
Belgelerini posta ya da kargo yoluyla gönderecek adaylar için; İşe göndermede öncelikli olanlar belgesinin aslı ya da Noter onaylı sureti.
Belgelerini elden teslim edecek adaylar için; İşe göndermede öncelikli olanlar belgesinin aslı ile birlikte A4 boyutunda fotokopisini ibraz etmesi durumunda ‘Bakanlık’ tarafından onaylanması mümkün olabilecektir.

 
İletişim:
Telefon: 0312 204 7727 - 204 9528