11.07.2021 Tarihinde Yapılan Ticaret Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınav Sonucunda Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylara İlişkin Duyuru

25 Ağustos 2021

 

 
Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliğinin ‘’Sözlü Sınav’’ başlıklı 11 inci maddesinin; ‘’Sözlü sınava, öğrenim dalları itibarıyla yazılı sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday, öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı çağrılır. Ancak yazılı sınavda başarılı olan aday sayısının, ilan edilen kadronun üç katının altında olması halinde başarılı olan tüm adaylar sözlü sınava çağrılır.’’ Hükmüne istinaden İktisat, Kamu Yönetimi ve Maliye bölümlerinde yazılı sınav sonucuna göre başarılı olan tüm adaylar sözlü sınava çağrılmıştır.
 
  • Sözlü sınav için çağrılan adaylardan kendi el yazılarıyla bir sayfayı geçmeyecek şekilde kompozisyon biçiminde hazırladıkları kısa öz geçmişlerini sözlü sınava katılacakları tarihte sınav görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir.
            Öz geçmiş formu için tıklayınız!
 
  • Adaylar yazılı sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
 
  • Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 02.09.2021 tarihi mesai bitimine kadar itiraz konusu açıkça belirtilmek suretiyle Bakanlığımıza dilekçe ile yapılabilecektir.
 
  • Adaylar sözlü sınavda yanlarında T.C kimlik belgesi ve HES kodu bulundurmak zorundadır.

İletişim No: 0312 204 - 9822 / 9826 / 9479